Vanliga frågor och svar utbildningsanordnare

Vanliga frågor och svar utbildningsanordnare

Gymnasiekurser från GY11 är redan validerade, läs här.

TCYK validerar YH-kursplaner på uppdrag av utbildningsanordnare, läs här.

Endast yrkesbedömare som är godkända av TCYK för det aktuella yrkesbeviset får godkänna kunskaper och färdigheter, men yrkesbedömaren kan ta hjälp av yrkeskunniga handledare.

Absolut. Alla praktiska övningar och uppgifter kan utformas så att de följer TCYK:s krav. Yrkesbevis 1 som är uppbyggt på moduler med checklistor är mycket lämpliga för att validera under utbildning. Det förutsätter att utbildningsanordnaren anlitar person som är godkänd yrkes- och OCN-bedömare för valideringen.

All information om krav på dokumentation finns på våra webbsidor Väg 1 och Väg 2.

TCYK registrerar inte elever på det sättet, läs på våra webbsidor Väg 1 och Väg 2. Därför är det viktigt att utbildningsanordnare informerar eleverna om värdet av intygsblanketten som yrkesbedömare skriver under. Och dom dokument som ska bifogas till intyget. Se ruta 3 i guiden.

Utbildnings- och registreringsavgifter för yrkesbedömare.
Läs här om hur man blir godkänd yrkesbedömare.
Godkänd OCN-bedömare blir man efter utbildning, se prislista. I prislistan kan du också läsa om registreringsavgift.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.