Vanliga frågor och svar utbildningsanordnare

Vanliga frågor och svar utbildningsanordnare

Hur får vi våra kurser validerade?
Gymnasiekurser från GY11 är redan validerade, läs här. TCYK validerar YH-kursplaner på uppdrag av utbildningsanordnare, läs här.  


Hur vet jag vilka kunskapskrav TCYK ställer för yrkesbevisen?

Läs här.


Vem får godkänna kunskaperna för  yrkesbevisen?

Endast yrkesbedömare som är godkända av TCYK för det aktuella yrkesbeviset får godkänna kunskaper och färdigheter, men yrkesbedömaren kan ta hjälp av yrkeskunniga handledare. 

Kan vi validera elever under utbildningen?
Absolut. Alla praktiska övningar och uppgifter kan utformas så att de följer TCYK:s krav. Yrkesbevis 1 som är uppbyggt på moduler med checklistor är mycket lämpliga för att validera under utbildning. Det förutsätter att utbildningsanordnaren anlitar person som är godkänd yrkes- och OCN-bedömare för valideringen.  

Vad ställer TCYK för krav på dokumentation av vår utbildning, exempelvis betyg? 
All information om krav på dokumentation finns på våra webbsidor Väg 1 och Väg 2.


Hur registreras våra elever i vänta på att de skaffat sig arbetsgivarintyg på erforderliga timmar?
TCYK registrerar inte elever på det sättet, läs på våra webbsidor Väg 1 och Väg 2. Därför är det viktigt att utbildningsanordnare informerar eleverna om värdet av intygsblanketten som yrkesbedömare skriver under. Och dom dokument som ska bifogas till intyget. Se ruta 3 i guiden. 

Vad kostar det för oss utbildningsanordnare att våra elever godkänns för yrkesbevis?
Utbildnings- och registreringsavgifter för yrkesbedömare. 
Läs här om hur man blir godkänd yrkesbedömare. 
Godkänd OCN-bedömare blir man efter utbildning, se prislista. I prislistan kan du också läsa om registreringsavgift.