Väg 2: Först jobb sedan fortbildning

1

Jobba 3500 timmar

Jobba först inom utemiljöbranschen 3500 timmar minst.

 

Kolla sedan upp vilket, eller vilka yrkesbevisområden du arbetat inom.

 

Hitta utbildningsanordnare som kan hjälpa dig att skaffa dig de dokument du behöver för att ansöka om yrkesbevis

2

Hitta rätt utbildningsanordnare

Hitta utbildningsanordnare som kan hjälpa dig att skaffa dig de dokument du behöver för att ansöka om yrkesbevis.

 

OBS! Om du ska skaffa yrkesbevis 1 eller 4 måste du kontakta utbildningsanordnare som också är valideringsleverantör, alltså validerar eller utbildar i enlighet med OCN-metoden.

3

Fortbilda dig

Gör en fortbildningsplan tillsammans med utbildningsanordnaren. Se till att du inte lägger mer tid än du behöver på att skaffa dig nödvändiga dokument. Ibland kanske det räcker med att du validerar dig, alltså på något sätt styrker att du redan har de kunskaper och färdigheter som krävs för det aktuella yrkesbeviset.

Genomför din fortbildningsplan och skaffa dig de dokument du behöver.

Har du inte jobbat 3500 timmar inom aktuellt yrkesbevisområde ser du till att skaffa de timmar du behöver.

 

UNDANTAG, om du fortbildar dig för yrkesbevis 1 eller 4 och följer OCN-metoden behöver du inte tänka på timmar du jobbat. Klarar du valideringen eller utbildningen enligt OCN är du klar för att ansöka om yrkesbevis. 

4

Beställ yrkesbevis

Du skaffar yrkesbevis genom att betala avgiften och skicka in fortbildningsintyg samt intyg som styrker att du arbetat 3500 timmar inom yrkesbevisområdet.

UNDANTAG, har du fortbildat dig för yrkesbevis 1 eller 4, alltså i enlighet med OCN-metoden räcker det med att du skickar in klara kompetensintyg.   

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.