Väg 2. Uppdragsutbildning för yrkesarbetare

1. Välj utbildare

Kontakta utbildningsanordnare som erbjuder uppdragsutbildning för det  yrkesbevis du vill ha. 

2. Gå utbildning

Efter avklarad utbildning får du Intyg för yrkesbevis väg 2. Intyget bekräftar kunskaper och färdigheter som du behöver för ditt yrkesbevis.

3. Arbeta 3500 timmar

Skaffa dig arbetsintyg visar att du arbetat 3500 timmar i yrket.

4. Beställ yrkesbevis

Gå till butiken, bifoga Intyg för yrkesbevis väg 2 och arbetsintyg, och betala enligt prislistan.

Vanliga frågor och svar >>

Specialregler yrkesbevis 1 >>