Väg 1 & 2
Vanliga frågor och svar

1

Väg 1 frågor & svar

Betyg C eller högre inom gymnasieskolans kursplaner. Läs mer om betyg.

Jo dina betyg kommer att ge dig ett stort antal moduler som klara, då du går in i det systemet, några moduler kommer dock behöva valideras, om inte utbildnings-anordnaren gjort detta under din utbildning.

Kontakta din skola och hör om de validerat sina kurser mot yrkesbevis. Har dom validerat kursen så räknas betygen.

För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det. 

Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

Ja, om man använder sig av lärare som har rätt att sätta betyg och godkända TCYK-bedömare som säkerställer kraven.

2

Väg 2 frågor & svar

För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det.

Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

Väg 1 avser längre utbildningar där man också satt formella betyg ( skolverkets eller MYH:s betyg), Väg 2 kortare utbildningar eller långa utbildningar där man inte satt formella betyg. Därav skilda krav på praktiktimmar. 

Jo dina betyg kommer att ge dig ett stort antal moduler som klara, då du går in i det systemet, modulerna som beskriver praktiska kunskaper kommer dock behöva valideras, om inte utbildnings-anordnaren gjort detta under din utbildning.

Kontakta din skola och hör om de validerat sina kurser mot yrkesbevis. Har dom validerat kursen så räknas betygen. Yrkesbedömaren kan också sätta sig in i respektive kursplan från din YH utbildning och fatta beslut om att godkänna de teoretiska kunskaperna direkt. Dock måste du göra de praktiska modulerna i de yrkesbevis som arbetar efter OCN systemet (YB 1 och YB4 )och du måste redovisa dina arbetade timmar för övriga yrkesbevis innan du kan beställa dom i vår butik.

Ja, om man använder sig av godkända TCYK-yrkesbedömare som utbildare och bedömare.

Mer frågor

Dina betyg gör att du kan validera dig snabbare eftersom du kan styrka att du redan har kunskaper och färdigheter. Delar av valideringen är alltså redan klar men måste förstås föras in i systemet.

Kvalifikationen ligger på TCYK:s hemsidaoch tillsammans med ditt yrkesbevis och kompetensintyget som visa dina klara moduler får du en god dokumentation inom skötsel och förvaltning av utemiljö

Nej, valideringen bygger på att du bekräftar att du ha kunskaperna och färdigheterna oavsett hur lång tid du arbetat. Det går fort för vissa och tar längre tid för andra.  

De 28 modulerna är de som branschen anser krävs som en grundplattform och som fungerar oavsett vilken arbetsgivare man har. De valbara modulerna är också viktiga att fortsätta med men behöver kan vara olika hos olika arbetsgivare. Fortsätt därför gärna valideringen efter att du uppnått kraven på de 28 obligatoriska modulerna. Du kan ta ut ett nytt kompetensintyg som visar samtliga klara moduler som ett komplement till ditt yrkesbevis.

Det är inget problem. Valideringen följer dig som person. Du kan ta med dig alla kompetensintyg till din nya arbetsgivare. 

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.