Vanliga frågor och svar Väg 1. Först yrkesutbildning

Vanliga frågor och svar väg 1

Vilket betyg måste jag skaffa mig för att TCYK ska godkänna mina teoretiska kunskaper?
Betyg C eller högre inom gymnasieskolans kursplaner. Läs mer om betyg.

För yrkesbevis 1 gäller väg tre där man måste validera med OCN metoden, gäller inte mina betyg då?
Jo dina betyg kommer att ge dig ett stort antal moduler som klara, då du går in i det systemet, några moduler kommer dock behöva valideras, om inte utbildnings-anordnaren gjort detta under din utbildning.

Jag går/har gått en YH-utbildning. Räknas inte de betygen?
Kontakta din skola och hör om de validerat sina kurser mot yrkesbevis. Har dom validerat kursen så räknas betygen.

Varför måste läraren fylla i intyg för yrkesbevis väg 1?
För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det. 

Det står att jag ska skaffa mig arbetsintyg för 2400 timmar i yrket. Vad betyder det? 
Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

På min utbildning fick vi inga betyg, bara kursintyg. Vad gäller då?
Se Väg 2 fortbildning för yrkesverksamma.

Får vem som helst vara utbildningsanordnare för väg 1?
Ja, om man använder sig av lärare som har rätt att sätta betyg och godkända TCYK-bedömare som säkerställer kraven.