Väg 1 & 2
Vanliga frågor och svar

1

Väg 1 frågor & svar

För gymnasieskolans kursplaner gäller betyg C. Läs med om validering kursplaner.

För yrkeshögskoleutbildningar som uppfyller TCYK:s kunskapskrav gäller betyg G.

Jodå, men det är viktigt att yrkesbedömaren sätter sig in i kursplanen för den aktuella utbildningen och jämför kursmålen med de kunskapskrav som TCYK har.

Du kan som hjälp också titta på den validering som TCYK gjort mot skolverekets kurser 2023 för att bekräfta validiteten.

Finns betyg från Gymnasieutbildning gäller betyg C som godtagbar grund. För Yrkeshögskoleutbildning gäller betyg G som godtagbar grund.

Uppfyller deltgagaren dessa krav kan yrkesbedömaren godkänna de teoretiska kraven OCN modellen med hänvisning till dessa betyg som då också ska bifogas i systemet.

Är kuserna inte betygsatta kan de bara användas som komplement till valideringen av de aktuella modulerna.

För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det. 

Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

Ja, om man använder sig av yrkesbedömare godkända av TCYK vid bedömningen.

2

Väg 2 frågor & svar

För att få utfärda yrkesbevis måste man vara godkänd yrkesbedömare av TCYK. I dom aktuella yrkesbevisen. Intyget handlar om att säkerställa det.

Du ska ha praktik inom yrkesbevisområdet/-områdena innan du har full behörighet.

Väg 1 avser längre utbildningar där man också satt formella betyg ( skolverkets eller MYH:s betyg), Väg 2 kortare utbildningar eller långa utbildningar där man inte satt formella betyg. Därav skilda krav på praktiktimmar. 

Jodå, men det är viktigt att yrkesbedömaren sätter sig in i kursplanen för den aktuella utbildningen och jämför kursmålen med de kunskapskrav som TCYK har.

Du kan som hjälp också titta på den validering som TCYK gjort mot skolverekets kurser 2023 för att bekräfta validiteten.

Finns betyg från Gymnasieutbildning gäller betyg C som godtagbar grund. För Yrkeshögskoleutbildning gäller betyg G som godtagbar grund.

Uppfyller deltgagaren dessa krav kan yrkesbedömaren godkänna de teoretiska kraven OCN modellen med hänvisning till dessa betyg som då också ska bifogas i systemet.

Är kuserna inte betygsatta kan de bara användas som komplement till valideringen av de aktuella modulerna.

Kontakta din skola och hör om de validerat sina kurser mot yrkesbevis. Har dom validerat kursen så räknas betygen. Yrkesbedömaren kan också sätta sig in i respektive kursplan från din YH utbildning och fatta beslut om att godkänna de teoretiska kunskaperna direkt. Dock måste du göra de praktiska modulerna i de yrkesbevis som arbetar efter OCN systemet (YB 1 och YB4 )och du måste redovisa dina arbetade timmar för övriga yrkesbevis innan du kan beställa dom i vår butik.

Ja, om man använder sig av godkända TCYK-yrkesbedömare som utbildare och bedömare.

Mer frågor

Dina betyg gör att du kan validera dig snabbare eftersom du kan styrka att du redan har kunskaper och färdigheter. Delar av valideringen är alltså redan klar men måste förstås föras in i systemet.

Nej, valideringen bygger på att du bekräftar att du ha kunskaperna och färdigheterna oavsett hur lång tid du arbetat. Det går fort för vissa och tar längre tid för andra.  

De 28 modulerna är de som branschen anser krävs som en grundplattform och som fungerar oavsett vilken arbetsgivare man har. De valbara modulerna är också viktiga att fortsätta med men behöver kan vara olika hos olika arbetsgivare. Fortsätt därför gärna valideringen efter att du uppnått kraven på de 28 obligatoriska modulerna. Du kan ta ut ett nytt kompetensintyg som visar samtliga klara moduler som ett komplement till ditt yrkesbevis.

Det är inget problem. Valideringen följer dig som person. Du kan ta med dig alla kompetensintyg till din nya arbetsgivare. 

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.