13 yrkesbevisområden inom utemiljöbranschen

Yrkesbevis bekräftar kunskaper och färdigheter

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen. Kvalifikationen Yrkesbevis 1, skötsel och förvaltning av utemiljöer ingår dessutom i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Yrkesbevis 1 är alltså förankrat hos såväl Arbetsförmedlingen, Skolverket som arbetsgivare.

OBS! TCYK har också skapat Utemiljö BAS, ett förberedande program för Yrkesbevis 1. Läs mer här

Samordnade med Skolverket

TCYK har samordnat yrkesbevisens kunskapskrav med Skolverkets kursplaner. Yrkesbevis 2 – 11 är validerade mot gymnasiekurser. Läs här vilka gymnasiekurser som motsvarar vilka yrkesbevis. För yrkesbevis 1 har TCYK skapat en nyckel som visar hur yrkesbevisets kunskapskrav förhåller sig till Skolverkets kursplaner och kunskapskrav. Du hittar den här.   

Rekommendationer från yrkesbedömare

TCYK utfärdar yrkesbevis och bygger sina beslut på rekommendationer från godkända TCYK-yrkesbedömare. Yrkesbedömarna kan i sin tur grunda sin rekommendation på information från olika handledare men det är bara bedömare som har rätt att rekommendera. OBS! För Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas gäller att yrkesbedömaren också ska vara godkänd OCN-bedömare.

TCYK arbetar på att utbildningsanordnare som driver YH utbildning ska låta sin yrkeslärare ansöka om att bli yrkesbedömare för sina yrkesområden så  att dom kan intyga yrkeskompetens enligt väg 2 efter avslutad utbildning. Har du frågor om hur du validerar dina YH kunskaper mot våra yrkesbevis kontakta få infi@yrkesbevis.com

 

13 yrkesbevisområden

TCYK:s yrkesbevis omfattar 13 yrkesbevisområden, med totalt 25 yrkesbevis. Vissa yrkesbevisområden består av flera delar. Yrkesbevis 5 och 10 består vardera av två yrkesbevis. Yrkesbevis 6 och 8 består vardera av tre yrkesbevis. Yrkesbevis 11 och 12 riktar sig speciellt till personal som arbetar på kyrkogårdar och i begravingsverksamhet.

Yrkesbevis 13 är uppdelat i 6 delmoment och tillsammans leder dom till yrkestiteln Plantskolist.

Yrkesbevis 1 – Kompetensstandard Skötsel och förvaltning av utemiljö
Yrkesbevis 1 – Kvalifikationsbevis Skötsel och förvaltning av utemiljö 
Yrkesbevis 2 – Ritningsläsning. avvägning och utsättning
Yrkesbevis 3 – Schakt. fyllning och dränering
Yrkesbevis 4 – Kompetensstandard Markbeläggningar av betong, tegel och asfalt

Yrkesbevis 5.1 – Trappor
Yrkesbevis 5.2. Murar
Yrkesbevis 6.1 – Naturstensarbeten – steg 1
Yrkesbevis 6.2 – Naturstensarbeten – steg 2
Yrkesbevis 6.3 – Naturstensarbeten – steg 3

Yrkesbevis 7 – Gräsanläggning
Yrkesbevis 8.1 – Växtkännedom – steg 1
Yrkesbevis 8.2 – Växtkännedom – steg 2
Yrkesbevis 8.3 – Växtkännedom – steg 3

Yrkesbevis 9 – Beskärning och trädvård
Yrkesbevis 10.1 – Lekredskap
Yrkesbevis 10.2 Träarbeten
Yrkesbevis 11 Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare, revidering pågår
Yrkesbevis 12 – Vår uppgift som krematorietekniker, revidering pågår

Yrkesbevis 13.1 Växtkunskap 1 Växtfysiologi 1 Mark och substrat
Yrkesbevis 13.2 Växtkunskap 2 Växtfysiologi 2 och Växtnäring
Yrkesbevis 13.3 Växtkunskap 3 Förökning och Plantskoleteknik
Yrkesbevis 13.4 Växtkunskap 4 och Produktion av plantskoleväxter
Yrkesbevis 13.5 Växtkunskap 5 Växtskydd 1 och Ekonomi 1
Yrkesbevis 13.6 Växtkunskap 6 Växtskydd 2 Ekonomi 2 och Växtnäring

Dessa organisationer är medlemmar i TCYK: