Skaffa yrkesbevis

Se alla våra 13 yrkesbevisområden här

icon03

Bevis på kompetens

Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. Alla TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen.

icon01

Kvalifikation inom SeQF

icon23

Två vägar till yrkesbevis

1

Huvudregeln säger först utbildning i form av längre uppdragsutbildningar, Gymnasie- eller YH-utbildningar, sedan 2400 tim styrkt yrkeserfarenhet inom yrkesområdet.

 

OBS! Det finns undantag från huvudregeln så kolla vad som gäller för varje enskilt yrkesbevis genom att klicka på länken nedan.

Huvudregeln säger först 3500 timmars yrkeserfarenhet inom yrkesområdet, sedan fortbildning i form av validering eller kortare utbildningar.

 

OBS! Det finns undantag från huvudregeln så kolla vad som gäller för varje enskilt yrkesbevis genom att klicka på länken nedan. 

2
icon19

Reklamation Yrkesbevis

Om du anser att du inte fått en korrekt bedömning av din yrkeskompetens av din yrkesbedömare eller om du misstänker oegentligheter vid utfärdande av yrkesbevis anmäler du det under reklamationer.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.