Vägar till Yrkesbevis

icon12

TCYK arbetar för att så många som möjligt ska kunna skaffa sig papper på sina kompetenser inom anläggning och skötsel av utemiljöer, också personer med kort formell utbildning. Det finns enkelt uttryckt två vägar till yrkesbevis, väg 1, först längre utbildning sedan jobb och väg 2, först jobb sedan validering eller utbildning.

 

Det ligger på varje utbildningsanordnare att anpassa utbildningar efter deltagarnas förkunskaper. Personer med lång erfarenhet i yrket kanske bara behöver en relativt kort validering för att få bekräfta sina kompetenser (väg 2), personer helt utan erfarenhet behöver en längre utbildning inklusive praktik för att nå de kunskaps- och färdighetskrav som yrkesbevisen ställer (väg 1).

 

Det som däremot gäller för alla utbildningsanordnare – för alla yrkesbevis vid alla former av valideringar och utbildningar – är att utbildningsanordnarna måste möta de kvalitetskrav TCYK ställer. Deltagarna ska känna sig trygga att de får möjlighet att skaffa sig de kompetenser de vill ha, och arbetsgivare ska känna sig trygga att personer med yrkesbevis faktiskt har de kompetenser yrkesbevisen anger.

 

Nedan hittar du en lista som beskriver vilka kvalitetskrav som gäller för respektive yrkesbevis. Deltagare; se till att din utbildningsanordnare möter kraven! Utbildningsanordnare; se till att era utbildare möter alla krav i TCYK:s kvalitetskrav.

Kvalitetskrav:
Validering och lärande i enlighet med OCN-metoden.
Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK samt godkända OCN-bedömare.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet. 
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare: 
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Validering och lärande i enlighet med OCN-metoden.
Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK samt godkända OCN-bedömare.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

Kvalitetskrav:
Yrkesbedömare utfärdar intyg för yrkesbevis med samlad bedömning.

Deltagare ska dessutom skaffa intyg på att ha arbetat inom yrkesbevisområdet.
Deltagaren behöver ha arbetsintyg på 2400 Tim för att längre utbildning ska ge yrkesbevis.
Deltagaren behöver ha yrkeserfarenhet på 3500 Tim för att validering och fortbildning med kortare kurser ska ge yrkesbevis.

Krav på utbildningsanordnare:
Ska anlita yrkesbedömare som är godkända av TCYK.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.