Valideringsleverantörer OCN-metoden

icon19

Valideringsleverantörens funktion

Valideringsleverantörer:

–  validerar för TCYK:s yrkesbevis 1 och 4. Valideringsleverantörer validerar i enlighet med OCN-metoden.

– är i dialog med TCYK och andra nyckelintressenter för att yrkesbevisens innehåll och kvalitetssäkring är relevanta och kostnadseffektiva. 

– Valideringsleverantörer kan validera i sin egen organisation och/eller sälja sina tjänster externt

icon01

Valideringsleverantörens arbetsuppgifter

Valideringsleverantör ska:

– tillägna sig och följa OCN-metodens kvalitetsledningssystem.

– eventuellt marknadsföra och initiera validering för TCYK:s yrkesbevis 1 och 4, samt Utemiljö BAS.

– planera och leda validering i dialog med uppdragsgivare, deltagare samt eventuella handledare och språkstödjare.

– dokumentera, följa upp och rapportera deltagares valideringar.

icon14

Guide valideringsleverantör

Guide som beskriver hur det går till att validera i enlighet med OCN-metoden.

icon05

Krav på valideringsleverantören

Valideringsleverantör ska anlita personer:

– som har gått OCN-bedömarutbildning.

– är godkända TCYK yrkesbedömare för yrkesbevis 1 och/eller 4.

 

OBS! Det kan vara en och samma person, alltså en person som både gått OCN-bedömarutbildning och är godkänd yrkesbedömare. 

 

icon10

Valideringsleverantörer på uppdrag

Klicka här för att kontakta valideringsleverantörer. All validering och allt lärande ser olika ut beroende på medarbetare och verksamheter. Valideringsleverantörer hjälper er att förstå hur just ni ska gå till väga.

För dig som vill annonsera att du är valideringsleverantör

Fyll i Beställning av annons på TCYK:s websida och maila till info@yrkesbevis.com

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.