Valideringsleverantörer enligt OCN-metoden med godkända bedömare

Valideringsleverantör nödvändig för yrkesbevis 1

Valideringsleverantör är organisation som har tillgång till en person som är utbildad i OCN-systemet som används för att kvalitetssäkra yrkesbevis 1. 

Så här fungerar valideringsleverantör enligt OCN-metoden

Guide som visar hur det går till att validera enligt OCN-metoden >>

Det här krävs av dig som OCN-valideringsleverantör

Valideringsleverantörer måste använda sig av personer som är både godkända TCYK-yrkesbedömare och godkända OCN-bedömare.

Hur man validerar yrkesbevis enligt OCN-metoden kan du läsa mer om på sidan Väg 3, lära jobbet på jobbet.

Valideringsleverantörer som utför validering enligt OCN-metoden på uppdrag >>

Valideringsleverantörerna hjälper organisationer att planera, genomföra och utvärdera valideringar enligt OCN-metoden.

Organisationer  som validerar sina medarbetare enligt OCN-metoden >>

Kontakta gärna organisationer som redan har, eller som är mitt i arbetet att validera medarbetare för yrkesbevis. De har viktiga erfarenheter som de i de flesta fall gärna delar med sig av. 

För dig som vill annonsera att du är valideringsleverantör

Fyll i “Beställning av annons på TCYK:s websida” och maila till info@yrkesbevis.com.