Guide för valideringsleverantör

1. Informera om validering

Än så länge går det bara att validera för yrkesbevis 1 och 4 enligt OCN-metoden.


Informera beställare om hur det går till att validera.

Eftersom deltagarnas förkunskaper bestämmer hur lång tid valideringen tar måste valideringsleverantören först kartlägga deltagarnas förkunskaper. Först därefter går det att uppskatta kostnad för aktuell validering.

 

OBS! Godkänt betyg i relevant formell utbildning innebär att deltagaren kan tillgodoräkna sig moduler/delkompetenser i yrkesbevisen direkt. Se nycklar Skolverkets kursplaner mot yrkesbevis 1 och 4.  

 

Prislista för registreringsavgift hittar du här.

2. Planera

Valideringsleverantör upprättar plan för validering i samråd med beställare, yrkes- och OCN-bedömare (kan vara en eller två personer), deltagare och eventuella handledare och språkstödjare.

 

Yrkes- och OCN-bedömare bör försäkra sig om att planen är förankrad hos företagsledningen. En insatt och engagerad företagsledning är en framgångsfaktor för all validering. En oinsatt och oengagerad företagsledning skapar problem.

3. Validera på jobbet

Yrkes- och OCN-bedömare följer upp planen kontinuerligt, och reviderar planen i samråd med beställare, deltagare och eventuella handledare och språkstödjare.

 

OBS! Yrkes- och OCN-bedömare påminner företagsledare och deltagare om att varje godkänd modul på kompetensintyget är meriterande. Valideringen skapar värde under hela processen, också innan hela yrkesbeviset är klart.

4. Deltagaren ordnar resten

När deltagare har skaffat sig kompetensintyg för alla obligatoriska moduler för Yrkesbevis 1 eller 4 går hen, eller hens arbetsgivare till butiken, bifogar intyget och betalar enligt prislista.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.