Vanliga frågor och svar valideringsleverantörer

Vanliga frågor och svar valideringsleverantörer

I registreringsavgiften ingår:

– digital plattform där man samlar bevis på sina kunskaper och färdigheter.

– digital plattform för all kommunikation mellan alla inblandade i valideringen.- checklistor för dom ingående modulerna, ett verktyg för validering i fält.

– det digitala verktyget TCYK lär.

– det digitala verktyget TCYK Språklär.

– Självskattningsprogram för Utemiljö BAS, Yrkesbevis 1 och Yrkesbevis 4.

Kompetensintyget ingår i registreringsavgiften. Du kan ta ut hur många du vill.

Som yrkesbedömare sätter du dig in kursplanen för den aktuella utbildningen och jämför kursmålen med de kunskapskrav som TCYK har.

Du kan som hjälp också titta på den validering som TCYK gjort mot skolverekets kurser 2023 för att bekräfta validiteten.

Finns betyg från Gymnasieutbildning gäller betyg C som godtagbar grund. För Yrkeshögskoleutbildning gäller betyg G som godtagbar grund.

Uppfyller deltgagaren dessa krav kan yrkesbedömaren godkänna de teoretiska kraven OCN modellen med hänvisning till dessa betyg som då också ska bifogas i systemet.

Är kuserna inte betygsatta kan de bara användas som komplement till valideringen av de aktuella modulerna.

Personerna kan ta med sig kompetensintyg som den nya arbetsgivaren kan lägga in i sin validering.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.