Vanliga frågor och svar valideringsleverantörer

Vanliga frågor och svar valideringsleverantörer

I registreringsavgiften ingår:
– digital plattform där man samlar bevis på sina kunskaper och färdigheter.
– digital plattform för all kommunikation mellan alla inblandade i valideringen.
– checklistor för dom ingående modulerna, ett verktyg för validering i fält.
– de kostnadsfria delarna av TCYK LÄR plus länkar till lämpliga lär-material (klart hösten 2021).

Kontakta Kompetensintyget ingår i registreringsavgiften. Du kan ta ut hur många du vill.

De kursplaner som TCYK redan validerat erkänns i bedömningsplanen för valideringen. Personerna kan alltså tillgodoräkna sig utbildningen. Om kursplanen inte är validerad läs mer här.

Personerna kan ta med sig kompetensintyg som den nya arbetsgivaren kan lägga in i sin validering.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.