Prislista TCYK:s yrkesbevis

Beställa yrkesbevis

Yrkesbevis 1                                 900 kr + moms

Yrkesbevis 2                                 900 kr + moms

Yrkesbevis 3                                 900 kr + moms

Yrkesbevis 4                                 900 kr + moms

Yrkesbevis 5.1 -2                          600 kr + moms per styck

Yrkesbevis 6.1-3                          600 kr + moms per styck

Yrkesbevis 7                                900 kr + moms

Yrkesbevis 8.1-3                          600 kr + moms per styck

Yrkesbevis 9                                900 kr + moms

Yrkesbevis 10.1-2                       600 kr + moms per styck

Yrkesbevis 11                              900 kr + moms

Yrkesbevis 12                              900 kr + moms

Yrkesbevis 13.1-6                       300 kr + moms per styck

icon05

Registrera deltagare i OCN-systemet, 950kr kr + moms/styck

Registrera deltagare i OCN-systemet gäller endast för yrkesbevis 1 och 4, samt Utemiljö BAS.

Registreringen sker i OCN plattformen, fakturering sker från TCYK kvartalsvis.


I registreringskostnaden ingår
OCN-systemets valideringsverktyg,

lär-plattform med:

– självskattningsprogram

– checklistor TCYK Lär

– digitalt lärverktyg för yrkesbevis 1 TCYK Språklär

– digitalt verktyg för att underlätta språkinlärning

– olika sätt att arkivera dokumentation av lärande (text, bild, video, tal)

– chattar för kommunikation, samt

– kompetensintyg för utförda moduler.


Godkända yrkes- och OCN-bedömare, valideringsleverantörer och utbildningsanordnare kan registrera deltagare.

Yrkesbedömare hittar du här.

OCN-bedömare hittar du här.

Valideringsleverantör hittar du här.

Utbildningsanordnare hittar du här.

TCYK yrkesbedömare ska:

– ha kompetens inom det yrkesbevisområde hen utbildar eller validerar inom.

– registrera sig hos TCYK.

– vara godkända av TCYK.

– delta i webinar för yrkesbedömare varje år.

– delta i den översyn av kunskapskraven som anordnas av TCYK vart femte år.

 

Kostnad för registrering, årligt webbinar och översyn av kunskapskraven hittar du här.

icon10

Registrera yrkesbedömare

Registreringskostnad vid ansökan 500 kr + moms 

 

Registerkostnad vid omregistrering som sker var 

femte år 500 kr + moms

 

Fortbildning Web, 2-3 tim, 800 kr + moms minst en gång varje år.


Yrkesbedömare deltar också som remissinstans i den översyn av kunskapskraven för de olika yrkesbevisområdena som TCYK genomför vart femte år. Nästa planerade översyn 2025.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.

icon12

Bli godkänd OCN-bedömare

Krav på godkänd OCN-bedömare gäller endast för yrkesbevis 1 och 4, samt Utemiljö BAS.

Gå till Aktuellt/Kurser & konferenser och se om det finns planerad OCN-bedömarutbildning. Anmälan sker via digitalt dokument i utbildningsannonsen. Om det inte finns planerad OCN utbildning annonserad får du maila validering@yrkesbevis.com för besked. Utbildningen genomförs av Nordiskt Valideringsforum.

Totalkostnad för att kunna validera för yrkesbevis 1 ,4 och Utemiljö Bas

– OCN-bedömarutbildning, 9700 kr + moms (engångskostnad).

Utbildningen ger behörighet att arbeta med OCN systemet för samtliga yrkesbevis som är inne i systemet, samt för Utemiljö Bas.

– Ansöka om yrkesbedömare för yrkesbevis 1 eller 4  500 kr +  moms 

– Fortbildning Web, 2 tim 800 kr + moms (minst en gång varje år)

 

 

OBS för att kunna validera mot Utemiljö Bas krävs ingen yrkesbedömarbehörighet från TCYK utöver OCN bedömarbehörigheten.

Här räcker det att man har kompetens motsvarande det som krävs för handledare.

 

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.