Prislista TCYK:s yrkesbevis

Beställa yrkesbevis

De tre första yrkesbevisen man ansöker om kostar, 850 kr + moms/st.
Yrkesbevis 6 och 8 kostar 300 kr + moms per del, 900 kr + moms totalt/st.
Yrkesbevis 13 kostar 150 kr + moms per del, 900 kr + moms totalt/st.
På de kommande 3 yrkesbevisen ger vi dig 20 % rabatt, 680 kr + moms/st.
På de kommande 3 yrkesbevisen ger vi dig 40 % rabatt, 510 kr + moms/st.
På de kommande 4 yrkesbevisen ger vi dig 60 % rabatt, 340 kr + moms/st.

Yrkesbevis 6 och 8 består av tre delar och yrkesbevis 13 består av 6 delar. Dessa tre yrkesbevis räknas som ett komplett yrkesbevis först när alla delarna är klara. Man kan beställa varje yrkesbevis-del efter hand som man är klar med dom, så att dom syns på sammanfattningen av alla yrkesbevis. Detta sammanfattande yrkesbevis laddas ner från hemsidan.

Del 1-3 för yrkesbevis 6 och 8 kostar, 300 kr + moms/st.
Del 1-6 för yrkesbevis 13 kostar, 150 kr + moms/st.


Nyhet!

Från och med 210101 har TCYK slutat använda den gröna bok vi haft sedan början 1990 talet. I stället för grön bok använder yrkesbedömare och utbildningsanordnare en blankett för väg 1 och en blankett för väg 2 . För väg 3 gäller som tidigare sagts att man först är registrerad i OCN plattformen.

I gröna  boken har man tidigare samlat sin yrkesbevisdokumentation tills man skickar in sin beställning av yrkesbevis. Alla utfärdade gröna böcker fram till och med 201231 kommer dock även i framtiden att vara giltig dokumentation för respektive yrkesbevis vid beställning. Inscannad kopia av de gröna bok-yrkesbevis man beställer bifogas då som erforderlig dokumentation tillsammans med arbetsgivarintyg som styrker praktiktiden.


Snabbhetspremie – gäller till och med 2021-12-31

Under 2021 erbjuder TCYK tre fördelaktiga rabatter på ordinarie priser vid beställning av yrkesbevis före 2021-12-31.

För yrkesbevis 1-13 ger vi en generell rabatt på 200 kr + moms.
För yrkesbevis 6 8 och 13 lägger vi rabatt på varje del så att slutkostnaden för alla delarna ger 200 kr rabatt.
För yrkesbevis 2-13 ger vi en rabatt på ytterligare 200 kr + moms för alla som beställer yrkesbevis med sina gröna böcker som underlag.


Registrera deltagare i OCN-systemet
650 kr + moms/styck

Registrera deltagare i OCN-systemet gäller endast för yrkesbevis 1. I registreringskostnaden ingår OCN-systemets valideringsverktyg; lär-plattform med självskattningar, checklistor, dokumentation, chattar för kommunikation och kompetensintyg för utförda moduler.
Det är bara personer som både är godkända OCN-bedömare och TCYK yrkesbedömare för yrkesbevis 1 som kan registrera deltagare.

Rätt yrkesbedömare hittar du här.


Yrkesbedömare

Registrering vid ansökan, 500 kr + moms
förnyas vart femte år.

Fortbildning Web, 2-3 tim, 700 kr + moms
minst en gång vart tredje år.

Översyn kunskapskrav för respektive Yrkesbevis-område Web. TCYK ordnar översyn minst en gång vart femte år, 500 kr + moms/yrkesbevisområde.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.


Handledare

Registrering vid ansökan, 300 kr + moms
förnyas vart femte år

Grundutbildning Web, 2-3 tim, 500 kr + moms
ej obligatorisk om man har annan godkänd handledarkompetens.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.


Språkstödjare

Registrering vid ansökan, 300 kr + moms
förnyas vart femte år

Grundutbildning Web, 2-3 tim, 500 kr + moms
ej obligatorisk om man har annan godkänd språkstödjarkompetens.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.


OCN bedömare ( yrkesbevis 1 Utemiljö BAS)

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.