Prislista TCYK:s yrkesbevis

Beställa yrkesbevis

Yrkesbevis 1                                 850 kr + moms

Yrkesbevis 2                                 850 kr + moms

Yrkesbevis 3                                 850 kr + moms

Yrkesbevis 4                                 850 kr + moms

Yrkesbevis 5.1 -2                         600 kr + moms per styck

Yrkesbevis 6.1-3                          400 kr + moms per styck

Yrkesbevis 7                                 850 kr + moms

Yrkesbevis 8.1-3                          400 kr + moms per styck

Yrkesbevis 9                                 850 kr + moms

Yrkesbevis 10.1-2                       600 kr + moms per styck

Yrkesbevis 11                               850 kr + moms

Yrkesbevis 12                               850 kr + moms

Yrkesbevis 13.1-6                       200 kr + moms per styck


Gröna boken

Från och med 210101 har TCYK slutat använda den gröna bok vi haft sedan början 1990 talet. I stället för grön bok använder yrkesbedömare och utbildningsanordnare en intygsblankett för väg 1 och väg 2 . För väg 3 gäller att man först är registrerad i OCN plattformen.

I gröna boken har man tidigare samlat sin yrkesbevisdokumentation tills man skickar in sin beställning av yrkesbevis. Alla utfärdade gröna böcker fram till och med 201231 kommer dock även i framtiden att vara giltig dokumentation för respektive yrkesbevis vid beställning. Bifoga Inscannad kopia av yrkesbevisen i den gröna boken tillsammans med intyg som styrker praktiktiden när du beställer.

TCYK ger 200 kr + moms/st rabatt per respektive yrkesbevisområde som redovisas via den gröna boken.

Registrera deltagare i OCN-systemet, 650 kr + moms/styck

Registrera deltagare i OCN-systemet gäller endast för yrkesbevis 1. I registreringskostnaden ingår OCN-systemets valideringsverktyg; lär-plattform med självskattningar, checklistor, dokumentation, chattar för kommunikation och kompetensintyg för utförda moduler.

Valideringsleverantör eller Utbildningsanordnare med godkända OCN – bedömare som också är godkända TCYK yrkesbedömare för yrkesbevis 1, kan registrera in deltagare.
Yrkesbedömare hittar du här.
Valideringsleverantör hittar du här.
Utbildningsanordnare hittar du här.


Yrkesbedömare

Registrering vid ansökan, 500 kr + moms
förnyas vart femte år.

Fortbildning Web, 2-3 tim, 700 kr + moms
minst en gång varje år.

Yrkesbedömare deltar också som remissinstans i den översyn av kunskapskraven för de olika yrkesbevisområdena som TCYK genomför vart femte år. Nästa planerade översyn 2025.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.

 

OCN-bedömare (yrkesbevis 1 och 4 samt Utemiljö BAS)

Gå till Aktuellt/Kurser & konferenser och se om det finns planerad OCN-bedömarutbildning, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked. Utbildningen genomförs av Nordiskt Valideringsforum.