Prislista TCYK:s yrkesbevis

Beställa yrkesbevis

Yrkesbevis 1,2,3,4,5,7,9,10,11 och 12 kostar, 850 kr + moms/st.
Yrkesbevis 6, 8 och 13 kostar, 900 kr + moms/ totalt för alla delar

Del 1-3 för yrkesbevis 6 och 8 kostar, 300 kr + moms/st.
Del 1-6 för yrkesbevis 13 kostar, 150 kr + moms/st.

Yrkesbevis 6 och 8 består av tre delar och yrkesbevis 13 består av 6 delar. Dessa tre yrkesbevis räknas som ett komplett yrkesbevis först när alla delarna är klara. Man kan beställa varje yrkesbevis-del efter hand som man är klar med dom, så att dom syns på sammanfattningen av alla yrkesbevis. Detta sammanfattande yrkesbevis laddas ner från hemsidan.

Mängdrabatt

Vid beställning av mer än 3 yrkesbevis per person vid samma tillfälle utgår en rabatt på 20 % per yrkesbevis.

Vid beställning av mer än 6 yrkesbevis per person vid samma tillfälle utgår en rabatt på 40 % per yrkesbevis.


Gröna boken

Från och med 210101 har TCYK slutat använda den gröna bok vi haft sedan början 1990 talet. I stället för grön bok använder yrkesbedömare och utbildningsanordnare en intygsblankett för väg 1 och väg 2 . För väg 3 gäller att man först är registrerad i OCN plattformen.

I gröna boken har man tidigare samlat sin yrkesbevisdokumentation tills man skickar in sin beställning av yrkesbevis. Alla utfärdade gröna böcker fram till och med 201231 kommer dock även i framtiden att vara giltig dokumentation för respektive yrkesbevis vid beställning. Bifoga Inscannad kopia av yrkesbevisen i den gröna boken tillsammans med intyg som styrker praktiktiden när du beställer.

TCYK ger 200 kr + moms/st rabatt per yrkesbevis som redovisas via den gröna boken.

OBS denna rabatt gäller ej del 1-3 för yrkesbevis 6 och 8 respektive del 1-6 för yrkesbevis 13. För dessa yrkesbevis gäller att endast del 1 och 2 respektive del 1-5 kostar pengar, den sista delen i respektive yrkesbevis blir kostnadsfri.

Registrera deltagare i OCN-systemet, 650 kr + moms/styck

Registrera deltagare i OCN-systemet gäller endast för yrkesbevis 1. I registreringskostnaden ingår OCN-systemets valideringsverktyg; lär-plattform med självskattningar, checklistor, dokumentation, chattar för kommunikation och kompetensintyg för utförda moduler.

Valideringsleverantör eller Utbildningsanordnare med godkända OCN – bedömare som också är godkända TCYK yrkesbedömare för yrkesbevis 1, kan registrera in deltagare.
Yrkesbedömare hittar du här.
Valideringsleverantör hittar du här.
Utbildningsanordnare hittar du här.


Yrkesbedömare

Registrering vid ansökan, 500 kr + moms
förnyas vart femte år.

Fortbildning Web, 2-3 tim, 700 kr + moms
minst en gång vart tredje år.

Yrkesbedömare deltar också som remissinstans i den översyn av kunskapskraven för de olika yrkesbevisområdena som TCYK genomför vart femte år. Nästa planerade översyn 2025.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.


Handledare

Registrering vid ansökan, 300 kr + moms
förnyas vart femte år

Grundutbildning Web, 2-3 tim, 500 kr + moms
ej obligatorisk om man har annan godkänd handledarkompetens.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.


Språkstödjare

Registrering vid ansökan, 300 kr + moms
förnyas vart femte år

Grundutbildning Web, 2-3 tim, 500 kr + moms
ej obligatorisk om man har annan godkänd språkstödjarkompetens.

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.


OCN bedömare ( yrkesbevis 1 Utemiljö BAS)

Se i menyn Aktuellt/Kurser & konferenser, eller maila validering@yrkesbevis.com för besked.