Väg 1: Utbildning först sedan jobb

1

Välj
utbildningsanordare

När du väljer utbildningsanordnare ska du försäkra dig om att de validerat sin kursplan mot det eller de yrkesbevis du vill skaffa dig. Var också noga med att försäkra dig om att anordnaren möter TCYK:s kvalitetskrav.

 

Kvalitetskrav för respektive yrkesbevis hittar du här.

 

OBS! TCYK har infört kvalitetssystem OCN-metoden för yrkesbevis 1 och 4. Om du vill skaffa dig dom yrkesbevisen ska du vara särskilt noga med att kontrollera att utbildningsanordnaren möter TCYK:s kvalitetskrav.

2

Gå yrkesutbildning

Går du utbildning som bygger på Skolverkets gymnasiala kursplaner ska du sikta på minst betyg C för att kunna tillgodoräkna dig dina teoretiska kunskaper när du sedan ansöker om yrkesbevis.

 

Är du noggrann kollar du vad som gäller för din specifika gymnasie- eller yrkes VUX-utbildning här.

 

Om du går YH-utbildning får du tala med utbildare eller skolledning om hur de validerat sina kurser mot TCYK:s yrkesbevis.

3

Arbeta 2400 timmar

Längre utbildningar – som oftast är fallet när man börjar från början i yrket – innehåller också perioder av praktiskt arbete, Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller LIA (Lärande i arbete).

 

Den omständigheten, att du har arbetet praktiskt under utbildningen ger dig 1100 Tim tillgodo när du ansöker om yrkesbevis. Personer som inte gått utbildningar med praktiskt arbete måste skaffat sig intyg på att de arbetet 3500 Tim inom det aktuella yrkesbevisområdet, för dig räcker det med 2400 Tim.

 

Självklart kan du tillgodoräkna dig de teoretiska kunskaper du skaffat dig när du ansöker om yrkesbevis (så länge du har betyg C).

 

OBS! Vi säger det igen, för yrkesbevis 1 och 4 gäller särskilda krav, du måste validera dig i enlighet med OCN-metoden innan du ansöker om yrkesbevis. Försäkra dig om att din utbildningsanordnare har koll.

4

Beställ yrkesbevis

När du skaffat dig de dokument som behövs – betyg eller kursintyg plus intyg från arbetsgivare att du arbetat 2400 Tim inom aktuellt yrkesbevisområde – går du till TCYK:s butik och ansöker.

 

När dina handlingar är granskade och godkända av TCYK betalar du avgiften och yrkesbeviset, eller yrkesbevisen. Du är klar!

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.