Yrkesbedömare frågor & svar

Yrkesbedömare frågor & svar

En handledare har fullt fokus på de konkreta arbetsuppgifterna inom de yrkesbevisområden hen handleder. Yrkesbedömaren har också uppgiften att sammanställa information som man kan ha fått in från en/eller flera handledare i en samlad bedömning. Yrkesbedömaren kan givetvis också fungera som handledare men har mer samordnings / administrativa uppgifter.

Handledare ska ha yrkesbevis inom de yrkesbevisområden hen är anmäld till inom 5 år från registreringsdatum. Yrkesbedömaren ska ha kunskaper in om de yrkesbevisområden hen är anmäld till men för yrkesbedömaren finns inget krav på yrkesbevis där är fokus på att kunna göra bra samlade bedömningar och vara säker i de rekommendationer till yrkesbevis som vilar på yrkesbedömaren.

Då anmäler du till TCYK att du gjort det och registrerar antingen dig själv eller din nya arbetsgivare som kund i TCYK:s butik. Informera sedan TCYK om dina nya kontaktuppgifter så vi kan uppdatera registret och lägga dig på rätt arbetsgivare. Din yrkesbedömarbehörighet är alltså personlig.

Jag det kan du. För väg 3 behöver du komplettera din yrkesbedömarbehörighet med att också bli OCN-bedömare. För väg 2 ställs större krav på dig som yrkesbedömare än i väg 3. Du har inte ett stödjande kvalitetssystem som i OCN-systemet, utan måste själv planera, utföra och dokumentera dina bedömningar.

Ja, det kan man. Validerar man mot betyg måste man följa formella krav för myndighet. Om du endast validera mot yrkesbevis gäller samma som väg 2.

Handledare ska ha kompetens inom aktuellt yrkesbevisområde, gärna registrerad handledare hos TCYK, läs här.

Du mailar kompletterande uppgifter till info@yrkesbevis.com som styrker behörighet inom det eller dom yrkesbevis du vill lägga till. Efter granskning och godkännande kommer dina nya yrkesbevis bli synliga i registret.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.