Vanliga frågor och svar yrkesbedömare

Vanliga frågor och svar yrkesbedömare 

Vad är det för skillnad på yrkesbedömare och handledare?
En handledare har fullt fokus på de konkreta arbetsuppgifterna inom de yrkesbevisområden hen handleder. Yrkesbedömaren har också uppgiften att sammanställa information som man kan ha fått in från en/eller flera handledare i en samlad bedömning. Yrkesbedömaren kan givetvis också fungera som handledare men har mer samordnings / administrativa uppgifter.

Måste handledare och yrkesbedömare ha yrkesbevis själva?
Handledare ska ha yrkesbevis inom de yrkesbevisområden hen är anmäld till inom 5 år från registreringsdatum. Yrkesbedömaren ska ha kunskaper in om de yrkesbevisområden hen är anmäld till men för yrkesbedömaren finns inget krav på yrkesbevis där är fokus på att kunna göra bra samlade bedömningar och vara säker i de rekommendationer till yrkesbevis som vilar på yrkesbedömaren

Om jag är yrkesbedömare och byter arbetsgivare, vad händer då?
Då anmäler du till TCYK att du gjort det och  registrerar antingen dig själv eller din nya arbetsgivare som kund i TCYK:s butik. Informera sedan TCYK om dina nya kontaktuppgifter så vi kan uppdatera registret och lägga dig på rätt arbetsgivare. Din yrkesbedömarbehörighet är alltså personlig.

Kan jag ordna utbildningar själv som yrkesbedömare?
Ja, det kan man. Se guide för utbildningsanordnare

Kan jag validera som yrkesbedömare?
Jag det kan du. För väg 3 behöver du komplettera din yrkesbedömarbehörighet med att också bli OCN-bedömare. För väg 2 ställs större krav på dig som yrkesbedömare än i väg 3. Du har inte ett stödjande kvalitetssystem som i OCN-systemet, utan måste själv planera, utföra och dokumentera dina bedömningar.  

Kan man också validera för väg 1?
Ja, det kan man. Validerar man mot betyg måste man följa formella krav för myndighet. Om du endast validera mot yrkesbevis gäller samma som väg 2.

Vilka krav ställs på handledare som medbedömare?
Handledare ska ha kompetens inom aktuellt yrkesbevisområde, gärna registrerad handledare hos TCYK, läs här.

Jag vill komplettera min behörighet med fler yrkesbevis, hur gör jag då? 
Du mailar kompletterande uppgifter till info@yrkesbevis.com som styrker behörighet inom det eller dom yrkesbevis du vill lägga till. Efter granskning och godkännande kommer dina nya yrkesbevis bli synliga i registret.