"Förra veckans avslutning med eleverna från Uddevalla lärlingsutbildning"

10/10-2023

Från förra veckans avslutning med eleverna från Uddevalla lärlingsutbildning

”Utbildningen ´Skötsel av utemiljöer´ på Uddevalla Lär Vux är en lärlingsbaserad utbildning där eleverna tillbringar 70% av sin utbildningstid på APL och övrig tid teoretiskt med yrkeslärare på skolan.

APL platserna har varit på Kyrkogård, kommunalt bostadsbolag samt på parkenheten i kommunen där de har fått arbete praktiskt över en hel säsong. Eleverna har under utbildningstiden parallellt med betygsarbetet även haft möjligheten att valideras mot Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö.

Tre av eleverna har jobbat flitigt och i samband med avslutningen kunde även deras färdiga yrkesbevis delas ut. Önskar gänget stort lycka till och grattis till de som gått vidare in i anställning efter avslutad utbildning.

Win win för både elever som bytt karriärsinriktning och valt att satsa på trädgård och utemiljö och till branschen som nu mottager kompetent personal i våra verksamheter.”

– Katarina Olsson, Yrkesbedömare Fagra Miljöer samt yrkeslärare Uddevalla Lär Vux.

10/10-2023

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.