Det gäller att tänka rätt när man ställer krav på olika yrkesbevis som beställare.

17/04-2024

Det gäller att tänka rätt när man ställer krav på olika yrkesbevis som beställare. Har man otur kan ambitionen att ställa kompetenskrav på yrkesbevis, slå fel och inte ge beställaren det resultat man förväntat. För anbudsgivarna är det viktigt att dom också får en rimlig möjlighet att validera sin personal till den kompetensnivå som efterfrågas. Titta gärna på våra filmer som vi tagit fram till beställare och arbetsgivare. Ta en speciell titt på Filmen om hur Poseidon hanterat detta i sina upphandlingar: Hur använder Poseidon yrkesbevis vid upphandling?

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.