TCYK fick främjandemedel även för 2024

28/02-2024

TCYK fick främjandemedel även för 2024

TCYK har av Arbetsförmedlingen blivit beviljade främjandemedel på drygt 2,2 miljoner för 2024 . Den första hälften av bidraget går till att öka tillgängligheten och sprida kunskap om metoder och verktyg. Tillexempel informera arbetsmarknadsenheter och beställare av utemiljötjänster om möjligheten att ställa krav vid social upphandling och då använda TCYK:s Utemiljö BAS. Det går också till stödjande aktiviteter och verktyg för att få fram fler valideringsleverantörer och utbilda arbetsgivare och beställare av utemiljötjänster om fördelarna med att använda strukturerade valideringsmetoden vid instegsjobb och fortbildningsinsatser. Lennart Wahlstedt (verksamhetsledare på TCYK) är projektledare för dessa båda delar. 

Den andra hälften av bidraget är vigd till delprojektet ”Grundläggande arbete på begravningsplats”. Delprojektgrupp bestående företrädare från Svenska kyrkan på nationell nivå, SKAO, Kommunal  och SKKF kommer starta delprojektet under mars månad med Mattias Elofsson från SKKF (ordförande i TCYK) som projektledare. Projektet går ut på att förädla yrkesbevis nr 11 ”Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare” så yrkesrollen med att arbeta på en begravningsplats blir tydligare och därmed förenkla insteget på arbetsmarknaden via begravningsplatserna.

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.