Thormans kursmaterial för Yrkesbevis 1

16/04-2024

Thormans kursmaterial för Yrkesbevis 1

TCYK:s yrkesbedömare Marina Ivarsson på Thormans Entreprenad AB erbjuder TCYK:s yrkesbedömare 20 % rabatt på det kursmaterial som hon tagit fram för att möta kraven i de 28 obligatoriska modulerna i Yrkesbevis 1.

Vid intresse kontakta: Thormans entreprenad info@thormans.se

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.