Yrkesbedömare titta hit!

05/02-2024

Yrkesbedömare titta hit!

Du som är yrkesbedömare inom något av TCYK:s 13 yrkesbevisområden är superviktig för TCYK:s yrkesbevisverksamhet.

TCYK behöver många yrkesbedömare över hela landet för att kunna möta upp den ökande efterfrågan på yrkesbevis Det är viktigt att TCYK:s yrkesbedömare är medvetna om vad som krävs och hur man ska agera som yrkesbedömare. Det är viktigt att vi utför våra uppgifter med så stor samsyn som möjligt. Därför är det obligatoriskt för TCYK yrkesbedömare att medverka vid något av de sex tillfällen som TCYK erbjuder varje år.

 

Yrkesbedömarutbildningarna under 2024 tar upp följande frågor:

  1. Samlad bedömning –  hur och varför?
  2. Validering mot betygsatta GY och YH kurser – hur gör man ?
  3. Yrkesbevis i upphandlingar – hur ska beställarna ställa kraven?
  4. Hantering av klagomål på yrkesbevis – kvalitetssäkring !

Anmäl dig redan idag till det tillfälle som passar dig bäst!

Utbildningen är digital via Teams 1400-1600 alla kursdagar. Utbildningen är obligatorisk varje år för att upprätthålla sin yrkesbedömarbehörighet.

Vill du även skaffa dig behörighet i OCN systemet, kan du anmäla dig även till den utbildningen.

Är du inte yrkesbedömare?

Titta in och se vad som krävs på yrkesbedömarsidan och ansök!

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.