Grattis Zandra och Mats! 

Zandra Jonasson och Mats Naversjö är de första två som validerat sig för Yrkesbevis 1 Skötsel och förvaltning av utemiljöer enligt OCN-metoden.

 

Första yrkesbevisen via OCN-validering

De två första yrkesbevis 1 som utfärdats via OCN-validering blev klara för någon vecka sedan. De var Zandra Jonasson och Mats Naversjö som gått hela vägen. Båda hade trädgårdsutbildningar i botten som hjälpte dom att få en del moduler avklarade via sina tidigare betyg, men allt går inte att få klart med betygens hjälp. Båda har klarat alla 29 obligatoriska moduler och dessutom fixat ytterligare 8-10 valbara moduler. Grattis Mats och Zandra!

Kontakta validering@yrkesbevis.com om du vill veta mer.