Klarar Amal och Liibaan utbildningen väntar anställning

Klarar Amal och Liibaan utbildningen väntar anställning.  Amal och Liibaan och ytterligare 10 personer började utbildning i grundläggande skötsel av utemiljöer den 26/9. Utbildningen bygger på TCYK:s program Utemiljö BAS och omfattar 8 av programmets 16 moduler. Amal och Liibaan får bl.a validera/lära yttre städning, ogräsbekämpning, handhållen gräsklippare, trimmer och beskärning av buskar. Utbildningen äger…

AME Entreprenad firar att Felicia och Piotr klarat yrkesbevis 1

Den 23/9 fick Felicia Orza och Piotr Pacek blommor och kompetensintyg Yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljö. Och applåder. De var klara med valideringen. Yrkesbedömare Katarina Olsson, Fagra Miljöer Väst, som stöttat, validerat och utbildat Felicia och Piotr delade glädjen med dom.      Festliga ceremonier Under festliga ceremonier delades det i september ut…

Introduktionsutbildning Utemiljö BAS i Rinkeby

Introduktionskurs Utemiljö BAS i Rinkeby  25 april till 6 maj arrangerade Mode III introduktionsutbildning Utemiljö BAS i Rinkeby. Deltagarna skaffade sig kunskap om arbetsmarknaden för skötsel av utemiljöer och arbetade praktiskt med yttre städning och ogräsbekämpning. Hans Andrén, verksamhetsansvarig för Mode III förklarar syftet med introduktionsutbildningen: – Deltagarna får en chans att förstå vad det innebär…

Fler vägar in till arbete med utemiljö

Fler vägar in till arbete med utemiljö Hur kan vi korta vägen till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden? Och öka kompetensen inom utemiljöbranschen? Det var några ämnen som berördes under ett branschmöte i Poseidons nyöppnade Framtidsverkstad i Hjällbo.     Framtidsverkstaden Poseidon har en lång tradition av att erbjuda kompetensutveckling åt egna…

AF, Skolverket, utbildningsanordnare och arbetsgivare – alla kan ha koll

AF, Skolverket, utbildningsanordnare och arbetsgivare – alla kan ha koll  Myndigheten för yrkeshögskolan har upprättat kvalifikationsbevis för kvalifikationen Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljöer. Kvalifikationen ingår numera i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Syftet med SeQF är att kvalifikationer både inom och utanför det offentliga utbildningssystemet ska bli synliggjorda i form av kunskaper,…

Nytt statsbidrag till Kommuner för insatser för kartläggning och Validering inom komvux

Nytt statsbidrag till Kommuner för insatser för kartläggning och Validering inom komvux Skolverket har fått ett nytt statsbidrag som ska stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Sök senast 1 oktober 2021 Statsbidrag lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom kommunal…

Kvalitetssystem för (blivande) yrkesarbetare. Och arbetsgivare

Kvalitetssystem för (blivande) yrkesarbetare. Och arbetsdgivare  Kvalitet är i fokus i dagens yrkesvux- och arbetsmarknadsutbildningar. Med rätt kvalitetssystem lär man sig inte bara yrket, man lär sig också att ta ansvar för sitt eget lärande. Personer som tar ansvar för sitt eget lärande är guld värda för arbetsgivare. Program som hjälper arbetsgivare att rekrytera bredare…