Utveckla språkstöd i validering och yrkesutbildning

Utveckla språkstöd i validering och yrkesutbildning   -TCYK har fått stöd från AF för att utveckla och sprida metod för språkstöd i jobbspår Utemiljö BAS, säger Hans Andrén, metodutvecklare och pedagog anlitad av TCYK.   Handfasta lär-verktyg Redan 2019 träffade TCYK avtal med förlaget Svensk Byggtjänst, Bostads AB Poseidon och Hvilan utbildning om att får…

Yrkesbevis motverkar dåliga arbetsvillkor

Yrkesvalidering i utemiljöbranschen motverkar dåliga arbetsvillkor Upphandlingsmyndigheten har lagt till utemiljöskötsel på sin lista över yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. – Med beställare som ställer tydligare kompetenskrav vid upphandling kan vi gemensamt motverka oseriösa aktörer och oskäliga arbetsvillkor i utemiljöbranschen, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. TCYK jobbat med yrkesbevis…

Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet

Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet   -Det spelar ingen roll hur många policydokument, manualer eller riktlinjer man har. Grunden för rätt kvalitet på skötseln av utemiljöer är att den som gör jobbet kan sitt jobb, säger Lennart Wahlstedt, tf. miljöchef på Bostads AB Poseidon.   Lära på jobbet -Det finns många i utemiljöbranschen som…

AF-stöd för Jobbspår Utemiljö BAS

AF-stöd för jobbspår Utemiljö BAS -Arbetsförmedlingen gav oss fortsatt förtroende att utveckla verktyg och metoder för att validera och utbilda inom skötsel av utemiljö, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Hållbara jobb -Under 2020 driver TCYK, kommuner och AF program Utemiljö BAS, en etableringsväg för nyanlända. TCYK utbildar handledare, yrkesbedömare…

Information om COVID-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer…