Olika vägar till ett arbete

Olika vägar till ett arbete En utbildning är ett bra steg på vägen till ett jobb, särskilt när praktiken innehåller ett strukturerat och kvalitetssäkrat lärande. Det är ju i verkligheten – ute på arbetsplatsen – som man lär sig och visar att man verkligen passar för det där jobbet som man längtar efter. Se film…

Satsning på jobbspår tar kraft – Kommunal stiger av

Satsning på jobbspår tar kraft – Kommunal stiger av Trädgårdsnäringens centrala Yrkeskommittée, TCYK gör en storsatsning på att skapa nya jobb inom skötsel av utemiljö. – Satsningen kräver stora insatser av våra medlemsorganisationer, säger TCYK:s ordförande Mattias Elofsson. Kommunal har valt att stiga ur TCYK. De saknar resurser att vara så engagerade som satsningen kräver. TCYK har sedan två år tillbaka stöd från…

Stolt samarbete!

Stolt samarbete! Som enda skola i Sverige är ABF Vux med och arbetar fram en ny metod för språkutveckling i kombination med validering och lärande. Med hjälp av specialanpassat utbildningsmaterial lär sig deltagarna på Jobbspår VTF i Angered ett yrke, samtidigt som de lär sig svenska. Målet är en anställning som utemiljöarbetare på något av…

Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metoder för språkstöd i yrkesutbildning

Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metod för språkstöd i yrkesutbildning – Nu har vi läst rapporter och intervjuat personer med insikter om språkutveckling på jobbet, säger Hans Andrén, pedagog och metodutvecklare. Den 6 och 7 oktober samlar vi alla de som bidragit till metodutvecklingen: nyanlända, forskare, arbetsgivare, personalansvariga, yrkes- och Sfi-lärare etc. Vi sprider metoden…

Digital konferens – lära yrket och språket på jobbet

Digital konferens – lära yrket och språket på jobbet – Vi kommer inte ha någon traditionell konferens. Istället arrangerar vi digitala möten. Och sprider handfasta, enkla verktyg för att validera skötsel av utemiljö och stödja språkutveckling den vägen, säger Mattias Elofsson, ordförande i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Utvecklat metoder med stöd av AF Under 2019…

Aftonbladet följer upp Öppet brev till Malmö stad

Trädgårdskritiken mot Malmö: ”Kanske punkterar en satsning” Malmö låter arbetslösa sköta grönskötseln. I ett öppet brev kritiseras nu kommunen för att förstöra för en satsande bransch. – Malmö stad kanske punkterar en satsning som hade kunnat bli mycket bättre, säger Lennart Wahlstedt, sekreterare i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté. Malmö stad meddelade tidigare i juni att de…

Utveckla språkstöd i validering och yrkesutbildning

Utveckla språkstöd i validering och yrkesutbildning -TCYK har fått stöd från AF för att utveckla och sprida metod för språkstöd i jobbspår Utemiljö BAS, säger Hans Andrén, metodutvecklare och pedagog anlitad av TCYK. Handfasta lär-verktyg Redan 2019 träffade TCYK avtal med förlaget Svensk Byggtjänst, Bostads AB Poseidon och Hvilan utbildning om att får nyttjanderätt till…

Yrkesbevis motverkar dåliga arbetsvillkor

Yrkesvalidering i utemiljöbranschen motverkar dåliga arbetsvillkor Upphandlingsmyndigheten har lagt till utemiljöskötsel på sin lista över yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor.– Med beställare som ställer tydligare kompetenskrav vid upphandling kan vi gemensamt motverka oseriösa aktörer och oskäliga arbetsvillkor i utemiljöbranschen, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. TCYK jobbat med yrkesbevis sedan…