”Förut låg jag på knä och rensade ogräs. Nu ligger jag på knä och rensar ogräs och förstår varför. Det känns helt annorlunda när man vet sådant här. Då lyfts man som människa,” säger Nils.

Validerat och utbildat mig

Nils, Adam och Marina jobbar på Thormans Entreprenad i Linköping. Nils och Adam är två av de medarbetare på företaget som genomgått kompetenshöjande utbildning och validering under Marinas ledning.

– Jag kom i kontakt med validering för första gången när jag jobbade med ett projekt för ett kommunalt bolag där vi vände oss till personer som stod långt från arbetsmarknaden. Men det här med validering och kompetensutveckling är ju något som kan passa för många i vår bransch, definitivt även för sådana som har arbetat länge, säger Marina.

Trygghet i jobbet nu

Adam är en sådan person. Han hade arbetat i åratal utan formell utbildning för utemiljöarbete.

– Jag jobbade på men hade inte riktigt en aning om varför jag gjorde saker, jag bara gjorde dem. Jag kunde pricka in namnen på tre träd och fem perenner, ungefär. Nu har jag mycket mer teoretisk kunskap och jag känner en trygghet i jobbet. Om jag går runt med en beställare idag känner jag att jag kan vad jag pratar om.

Papper på mitt kunnande

Kollegan Nils hade arbetat 30 år i reklambranschen utan formell utbildning och utan papper på sitt kunnande. När firman gick i konkurs hamnade han på lite omvägar i utemiljöbranschen och blev kvar.

– Min generation hade möjlighet att börja i ett yrke och lära sig på plats. När jag gick ut gymnasiet kunde du bara börja jobba, men idag måste du ha papper på ditt kunnande. Valideringen är ett sätt att få papper på det. Kursen gjorde väldigt stor skillnad, säger Nils.

Jobbat länge

Valideringen som Adam och Nils gjorde hängde alltså ihop med en kompetenshöjande utbildning för personer som redan jobbade som utemiljöarbetare. Den pågick vid olika tillfällen under ett års tid för att olika säsonger skulle hinnas med. Validanderna var en grupp och de varvade teoretiska studier och tester med praktiska arbetsmoment som bedömdes utomhus. Alltihop dokumenterades genom TCYK:s digitala plattform för validering. TCYK står för Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté.

Kan köra men inte sköta

Marina berättar:
– TCYK:s modell som vi följer har vissa valfria moduler och många obligatoriska, som alla som följer branschmodellen ska genomgå. När man är helt godkänd blir man rekommenderad till yrkesbevis och kan ansöka om det.

Hon fortsätter:
– Jag har gjort så hittills att oavsett hur mycket deltagarna kan så lär jag ut helt enligt TCYK:s modell, eftersom vi gör valideringen i grupp. Visst kan det vara så att någon kan växtteori redan och då kan den personen validera de uppgifterna och sedan vara klar med det. Men de flesta vill ändå vara med på undervisningen. Och jag skulle säga att de flesta kan jobbet i praktiken, men de kan inte teorin. Köra maskiner kan till exempel alla, men sköta dem kan inte alla.

Bättre för arbetsgivarna

Vad ger valideringen och de kompetenshöjande insatserna för arbetsgivaren då? Adam, Nils och Marina har massor med goda exempel.

– Jag vet att jag inte behöver hålla på och kolla upp arbetet som våra validerade medarbetare har gjort. Jag vet att de kan sina saker, det är en trygghet, säger Marina.

– Vi som gått kursen och gjort valideringen kan säga nej på ett helt annat sätt än tidigare. Om en kund till exempel önskar få något planterat, då kan vi svara att det är fel säsong för de växterna just nu men att vi kan välja något annat. Eller argumentera för rätt växt på rätt plats, säger Nils.

– Kunder blir glada när vi kommer med förslag och är aktiva. Men vi sparar också pengar åt företaget och åt kunderna genom att vara mer medvetna. Det kostar mycket om felplanterade eller felskötta växter ska ersättas, till exempel, säger Adam.

Klar konkurrensfördel 

Det är dock inte utan utmaningar att genomföra valideringar med tillhörande kompetenshöjande utbildning.

– Alla har inte förstått nyttan av det, och det gäller både beställare och chefer i branschen. Vi behöver visa att det är en effektivisering och en konkurrensfördel. Man behöver också ha någon som håller samman valideringsarbetet, som jag gjort hos oss, men även då finns det utmaningar i att få in det i verksamheten, säger Marina.

Adam, som numera är arbetsledare, hakar på resonemanget:

– Idag ska det ju vara minsta möjliga bemanning och det kräver mer av alla, i alla roller. Det kan också göra att många ser validering som en kostnad i det korta perspektivet och inte som den vinst det är i det längre perspektivet. En av de stora beställarna här i Linköping kräver yrkesbevis hos utförarna och det kan ju få fart på fler företag. Jag är så stolt över att min arbetsgivare utbildat och validerat snart all personal, trots att alla kunder inte kräver det.