"TCYK:s årskonferens – 2024 blir beställarnas år"

07/12-2023

Från TCYK:S årskonferens 2023.

Många driver på för att säkra kompetens

TCYK:s arbete med att införa nytt kvalitetssystem för yrkes-bevisen har nu pågått i 4 år drygt. De metoder och verktyg som var helt nya 2018-19 har nu använts under några år. Yrkes- och OCN-bedömare blir mer och mer säkra i sina roller. Fler och fler ser värdet av yrkesbevisen. Det betyder också att fler engagerar sig i arbetet att sprida och fortsätta utveckla yrkesbevisen. TCYK är inte längre lika beroende av ett fåtal eldsjälar.

 

Bra beställare finns och de ska bli fler

Årskonferensen var enig; under det närmaste året blir den viktigaste och mest angelägna frågan för TCYK att vara i dialog med beställare. Vara i dialog med beställare för att förstå hur TCYK ska hjälpa beställare att använda TCYK:s yrkesbevis för att säkra kompetens vid upphandling. Och hjälpa beställare att förstå hur de kan följa upp krav. Bra beställare driver fram, gör det lönsamt att satsa på kompetensutveckling, både genom att anställa och genom att fortbilda befintlig personal. Bra beställare ställer också krav på social rekrytering, skapar förutsättningar för instegsprogram, driver fram inkludering.

 

Många ser framåt

– Årskonferensen gav energi, säger Mattias Elofsson, ordförande TCYK. Stämningen var öppen och konstruktiv, inläggen från talare och deltagare handlade både om det som är bra om det som är dåligt. Men hela tiden med en avsikt att vi ska bli bättre. Alltså vi i betydelsen vi som arbetar i branschen; branschrepresentanter, arbetsgivare, beställare, valideringsleverantörer, utbildningsanordnare, yrkesbedömare, OCN-bedömare, handledare, anläggare, skötselarbetare, fastighetsskötare, kyrkogårdsarbetare, plantskolearbetare, greenkeepers, ja alla. Mattias tillägger: – Ni som vill veta mer kan ta del av alla PowerPoint-presentationer. De är länkade här under.

 

Mattias tillägger: – Ni som vill veta mer kan ta del av alla PowerPoint-presentationer.

De är länkade här under.


TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, plantskolebranschen och inom kyrkogårds- och krematoriebranschen. 

GDPR Information.