Ett samarbete mellan Bostads AB Poseidon, Rädda Barnen och Socialförvaltningen i Nordost i Göteborg har dragit igång med steg ett nu i höst. Ungdomar i särskilt utsatta områden får möjligheten att bli framtidens medarbetare i fastighetsbranschen.

Lära sig jobbet på jobbet

Initiativet Unga till arbete vänder sig till unga som saknar de betyg som krävs för att gå reguljära utbildningar. Ungdomarna får chansen att komma in i fastighetsbranschen genom att lära sig jobbet på jobbet, världens äldsta skola.

Professionella krav

Handledarna från Poseidons husvärdar och miljövärdar tar stöd av checklistor som finns i TCYK:s program Utemiljö BAS och arbetsgivarorganisationen Sobona:s program Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet BAS. Ungdomarna skaffar sig alltså de kunskaper och färdigheter som arbetsgivarna söker.   

 
 
Kontakt
Lennart Wahlstedt
lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com