Den 23/9 fick Felicia Orza och Piotr Pacek blommor och kompetensintyg Yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljö. Och applåder. De var klara med valideringen. Yrkesbedömare Katarina Olsson, Fagra Miljöer Väst, som stöttat, validerat och utbildat Felicia och Piotr delade glädjen med dom.   

 

Festliga ceremonier

Under festliga ceremonier delades det i september ut 2 yrkesbevis. 1 till Felicia och Piotr som båda jobbar på AME Entreprenad i Göteborg.Yrkesbedömare Katarina Olsson, Fagra Miljöer har stöttat, validerat och haft utbildningar för deltagarna under valideringsperioden i samarbete med medbedömare och handledare på AME.

Fler ska skaffa yrkesbevis

Valideringen påbörjades i september 2021 samt i januari 2022. Företaget kommer nu att satsa på att fler i personalgruppen ska få möjlighet att validera sina kunskaper mot yrkesbevis 1.

Yrkesstolthet och trygghet

Felicia berättar att hennes arbete har blivit mer meningsfullt och fått en helt ny betydelse nu när hon vet mer om varför vi utför en del av det arbete vi gör.Piotr har särskilt uppskattat växtvandringarna vi gjort och har även vart tillbaka på de platser vi besökt själv för att se dom i våra olika säsonger. De båda vittnar om en yrkesstolthet och en tryggare känsla i sin profession!  

 

Kontakt 
Katarina Olsson
Katarina@fagramiljoer.se