”Avslutning med eleverna från Uddevalla lärlingsutbildning.”

”Förra veckans avslutning med eleverna från Uddevalla lärlingsutbildning” 10/10-2023 Från förra veckans avslutning med eleverna från Uddevalla lärlingsutbildning ”Utbildningen ´Skötsel av utemiljöer´ på Uddevalla Lär Vux är en lärlingsbaserad utbildning där eleverna tillbringar 70% av sin utbildningstid på APL och övrig tid teoretiskt med yrkeslärare på skolan. APL platserna har varit på Kyrkogård, kommunalt bostadsbolag…