Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet

Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet -Det spelar ingen roll hur många policydokument, manualer eller riktlinjer man har. Grunden för rätt kvalitet på skötseln av utemiljöer är att den som gör jobbet kan sitt jobb, säger Lennart Wahlstedt, tf. miljöchef på Bostads AB Poseidon. Lära på jobbet -Det finns många i utemiljöbranschen som aldrig fått…

AF-stöd för Jobbspår Utemiljö BAS

AF-stöd för jobbspår Utemiljö BAS -Arbetsförmedlingen gav oss fortsatt förtroende att utveckla verktyg och metoder för att validera och utbilda inom skötsel av utemiljö, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Hållbara jobb -Under 2020 driver TCYK, kommuner och AF program Utemiljö BAS, en etableringsväg för nyanlända. TCYK utbildar handledare, yrkesbedömare…