Webinar 25/2 kl. 13-16: Validering av utemiljökompetens

Det finns utemiljöarbetare  som inte har formell utbildning och heller inte har haft möjlighet att fortbilda sig. TCYK har i samarbete med Nordiskt Valideringsforum tagit fram metod för att validera befintlig kompetens hos personalen ute i arbetslivet. På det här webbinariet vill vi sprida kunskap om vad validering av egen personal är och hur det går till i praktiken.

 

Hur funkar det i praktiken?

Dagens program kl. 13.00-16.00:
– Inledning av dagen, Patrizia Finessi, expert miljö, Sveriges Allmännytta.
– Tredje vägen till yrkesbevis – så funkar det, Lennart Wahlstedt, projektledare, TCYK och utemiljöchef, Poseidons Bostads AB.
– Bostadsbolaget validerar alla sina miljövärdar, Rebecca Lindqvist, utvecklingsledare, Bostadsbolaget i Göteborg.
– Validering av utemiljö på Poseidon, Lennart Wahlstedt, projektledare, TCYK och utemiljöchef, Poseidons Bostads AB.
– Krav på yrkesbevis vid upphandling av entreprenörer, Mikael Stenbäck, strategisk trädgårdsmästare, Stångåstaden.
– Validering av kompetens, Eva Borg, Spades Trädgårdsanläggningar.
– Validering av kompetens, Hans Lagerström, Green Landscaping.
– Avslut.

Kontakt och anmälan

Vid frågor kontakta Anna Treschow, Sveriges Allmännytta, anna.treschow@sverigesallmannytta.se.

Anmäl dig här.