Fler vägar in till arbete med utemiljö 

Hur kan vi korta vägen till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden? Och öka kompetensen inom utemiljöbranschen? Det var några ämnen som berördes under ett branschmöte i Poseidons nyöppnade Framtidsverkstad i Hjällbo.    

Framtidsverkstaden

Poseidon har en lång tradition av att erbjuda kompetensutveckling åt egna medarbetare och nya vägar in i arbetslivet för fler.

Framtidsverkstaden är Poseidons egna utbildnings- och valideringscentrum med lokaler i Hjällbo. Här erbjuds kompetensutveckling och validering för yrkesbevis för befintlig personal och utbildning för att få in fler i miljövärdar och husvärdar på arbetsmarknaden.

 

Utemiljö – en bransch med många möjligheter 

Utemiljöbranschen står inför flera utmaningar med stora pensionsavgångar, få studenter som går ut från Naturbruksgymnasiet och många säsongsanställningar. Samtidigt levererar branschen viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska värden.

Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, TCYK, bjöd in till en branschträff i Poseidons Framtidsverkstad i Hjällbo för att prata om fler insteg, språkstöd och kompetensutveckling för att öka möjligheten för nyanlända och personer utanför arbetsmarknaden att hitta en framtid inom utemiljöbranschen.

Deltog gjorde yrkes- och valideringsbedömare från Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Green Landscaping, Naturbruksförvaltningen Västra Götaland, ABF Vux Angered, Komvux Nacka, Nordiskt Valideringsforum och Göteborgs stads arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltning

– Syftet är att byta erfarenheter och få handfasta tips som ska underlätta arbetet som yrkesbedömare. Med bättre verktyg kortar vi vägen in i utemiljöbranschen, säger Lennart Wahlstedt, utemiljöchef hos Poseidon.