TCYK säkrar yrkeskompetens tillsammans med Sobona

TCYK samarbetar med Sobona för att kvalitetssäkra yrkeskompetens. En viktig del i det arbetet är att vara bra på jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen.

 

De kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona

driver projekt för inkluderande kompetensförsörjning. I projekten samarbetar och samverkar Sobona med andra företag inom branschen, branschorganisationer, utbildningsaktörer och berörda myndigheter. TCYK:s yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen är ett av projekten, vid sidan av liknande projekt inom energibranschen, VA-branschen, återvinningsbranschen etc.

Samarbetet är viktigt för TCYK:s fortsatta arbete att kvalitetssäkra

yrkeskompetensen inom utemiljöbranschen. Vi kan utbyta erfarenheter kring validering enligt OCN-metoden och öka våra kontaktytor mot arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter. Och nå nya grupper där anläggningsföretag, fastighetsföretag och förvaltningar kan rekrytera framtida medarbetare.

Läs mer på Sobonas hemsida.