Nytt statsbidrag till Kommuner för insatser för kartläggning och Validering inom komvux

Skolverket har fått ett nytt statsbidrag som ska stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Sök senast 1 oktober 2021

Statsbidrag lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning en sammanhängande insats som består både av

  • kartläggning av den studerandes kunskaper och kompetens
  • validering.

Statsbidraget går att söka mellan 1/9 till 1/10 -2021 och det går att söka bidraget för insatser som gjort under hela 2021.  

Följ länken nedan för att söka eller läsa mer om statsbidraget hos Skolverket.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2021

 

Vill ni ha information om hur ni kan använda statsbidraget för validering inom TCYK, kontakta Lotta Naglitsch på 070-2494050 eller lotta@larlingsutvecklarna.se