Introduktionskurs Utemiljö BAS i Rinkeby 

25 april till 6 maj arrangerade Mode III introduktionsutbildning Utemiljö BAS i Rinkeby. Deltagarna skaffade sig kunskap om arbetsmarknaden för skötsel av utemiljöer och arbetade praktiskt med yttre städning och ogräsbekämpning. Hans Andrén, verksamhetsansvarig för Mode III förklarar syftet med introduktionsutbildningen: 
– Deltagarna får en chans att förstå vad det innebär att jobba professionellt med skötsel av  utemiljöer. De deltagare som vill och har förmåga går sedan vidare till arbetsplats-förlagt lärande med utbildade handledare, i kombination med kortkurser. 

 

Kontakt
Hans Andrén, hans@modetre.se