AF, Skolverket, utbildningsanordnare och arbetsgivare – alla kan ha koll 

Myndigheten för yrkeshögskolan har upprättat kvalifikationsbevis för kvalifikationen Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljöer. Kvalifikationen ingår numera i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Syftet med SeQF är att kvalifikationer både inom och utanför det offentliga utbildningssystemet ska bli synliggjorda i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. SeQF gör det enklare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv. Alla inblandade aktörer – från myndighetspersoner till utbildningsanordnare till enskilda arbetsgivare och utemiljöarbetare – har numera ett och samma dokument att utgå ifrån när de vill veta vad som krävs för att arbeta med skötsel av utemiljöer.     

TCYK-satsning 2019 och framåt

 Åren 2019 och framåt har branschorganisationen Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK satsat på att säkra kvaliteten på kompetens inom skötsel och förvaltning av utemiljöer. Arbetet har bland annat lett fram till en nationell kompetensstandard för skötsel av utemiljöer. Kompetensstandarden är upprättad i enlighet med riktlinjer från Myndigheten för yrkeshögskolan och är förankrad hos centrala bransch- och utbildningsaktörer i Sverige. Kompetensstandarden överensstämmer med kunskapskraven i TCYK:s yrkesbevis 1, skötsel och förvaltning av utemiljöer.

 

Arbetsgivare och utbildare förhåller sig till ett och samma dokument 

Samtidigt som TCYK tog fram kompetensstandard såg TCYK också till att inordna kvalifikationen utemiljöarbetare i Sveriges referensram för kvalifikationer.  Kompetensstandard och kvalifikation gör det möjligt för företag i utemiljöbranschen att kvalitetssäkra lärande på arbetsplatser. Det blir också möjligt att samordna branschens yrkesbevis med formella utbildningar inom yrkesområdet.

Tydlighet hela vägen ut till den enskilde utemiljöarbetaren

Parallellt med arbetet att ta fram kompetensstandard och kvalifikation för skötsel av utemiljö införde TCYK ett nytt kvalitetssystem för att kvalitetssäkra validering och lärande för yrkesbevis 1, den så kallade OCN-metoden. OCN står för Open College Network och är en metod för att verifiera kompetenser som utvecklades i England under massarbetslösheten på 1980-talet. Arbetare och tjänstemän inom traditionell industri var tvungna att göra karriärskiften. Styrkan med OCN-metoden är att den bryter ner yrkesbevis 1:s kunskapskrav till handfasta frågor och uppgifter. De som ska lära sig skötsel lär sig också ta ansvar för sitt eget lärande med hjälp av moduler och checklistor. Modulerna och checklistorna fungerar självklart också bra för handledare, yrkesbedömare och yrkeslärare. Lärandemål och bedömningskriterier är tydliga och konkreta för alla inblandade. Tydlighet och engagemang ändå ut till de som ska utföra jobbet är ett nödvändigt villkor för att säkra kvalitet.

Här hittar du kvalifikationsbeviset.