Årets TCYK konferens, eller spridningskonferensen som TCYK också kallar den, genomfördes med ca 60 deltagare den 24 november i Göteborg.

Sprida resultat

Temat för konferensen var berättelser från validerings- och utbildningsaktiviteter som genomförts de senaste året. Föreläsarna förmedlade många positiva berättelser om lyckade resultat på både grundläggande basnivå och yrkesbevisnivå.

Arbetet börjar ge frukt

TCYK har sedan 2019 arbetat intensivt på att utveckla och förbättra sina verktyg att validera/utbilda mot branschens kunskapskrav. Nu börjar det lossna. Efterfrågan ökar från beställare som insett att yrkesbevis är en bra måttstock att efterfråga vid upphandling. Fler och fler utbildningsanordnare ser möjligheterna att arbeta med OCN-strukturen på både bas- och yrkesbevis-nivå. Arbetsgivare använder yrkesbevisen som mål vid kompetensutveckling. Och för rekryterings- och arbetsmarknadsutbildning är basnivåerna bra trappsteg in i yrket.

Samordna med andra branscher

TCYK är inte ensamma. Fler och fler branscher arbetar systematiskt med validering och lärande. TCYK är en aktiv part i de branschnätverk som jobbar med bransch-validering. Det våras för yrkesbevisen! 

 
 
Kontakt
Lennart Wahlstedt
lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com