TCYK fick främjandemedel även för 2024

TCYK fick främjandemedel även för 2024 28/02-2024 TCYK fick främjandemedel även för 2024 TCYK har av Arbetsförmedlingen blivit beviljade främjandemedel på drygt 2,2 miljoner för 2024 . Den första hälften av bidraget går till att öka tillgängligheten och sprida kunskap om metoder och verktyg. Tillexempel informera arbetsmarknadsenheter och beställare av utemiljötjänster om möjligheten att ställa krav…