Trädgårdskritiken mot Malmö: ”Kanske punkterar en satsning”

 

Malmö låter arbetslösa sköta grönskötseln.
I ett öppet brev kritiseras nu kommunen för att förstöra för en satsande bransch.
– Malmö stad kanske punkterar en satsning som hade kunnat bli mycket bättre, säger Lennart Wahlstedt, sekreterare i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.

Malmö stad meddelade tidigare i juni att de stoppat upphandlingen av skötsel av grönytor och torg. Istället ska arbetet utföras av arbetslösa personer med försörjningsstöd. Beslutet sågs som ett hån av Kommunal, som menar på att de som i dag utför skötseln troligtvis kommer bli arbetslösa. Även Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK) har reagerat starkt på beskedet. I ett öppet brev med rubriken ”Sabba inte en bransch som satsar” riktar de skarp kritik mot Malmö stad och menar att kommunen fullständigt bortsett från den yrkeskompetens som krävs, men även att de bortsett från branschens arbete med att se till att nya personer som kommer in får ett yrkesbevis.

”Måste göras systematiskt”

Bakom brevet ligger organisationens sekreterare Lennart Wahlstedt.
– Som vi uppfattar det är det ett sätt att få folk som har svårt att få jobb att komma in på arbetsmarknaden. Det är inte fel men måste göras systematiskt. Människorna man får in i projektet måste få utvecklas och få en möjlighet att nå yrkeskompetensen som branschen har och ställer krav på, säger Lennart Wahlstedt.

TCYK-ordföranden Mattias Elofsson har också skrivit under brevet.
– Vi tycker det är viktigt med kompetens inom grönyteskötseln. Även den branschen förtjänar kompetent yrkespersonal, det är det vi främjar med våra yrkesbevis, säger han.

Läs hela artikeln.