Digital konferens – lära yrket och språket på jobbet

 

– Vi kommer inte ha någon traditionell konferens. Istället arrangerar vi digitala möten. Och sprider handfasta, enkla verktyg för att validera skötsel av utemiljö och stödja språkutveckling den vägen, säger Mattias Elofsson, ordförande i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.

Utvecklat metoder med stöd av AF

Under 2019 och 2020 har Trädgårdsnäringen Centrala Yrkeskommitté, TCYK fått främjandemedel av Arbetsförmedlingen för att främja validering inom skötsel av utemiljöer.
– Under 2020 har TCYK utbildat handledare, yrkesbedömare och kvalitetssäkrare. Vi har också vidareutvecklat lär-verktyg och metoder för språkstöd, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i TCYK. Satsningarna gör det möjligt att skapa jobbspår som leder till hållbara jobb inom skötsel av utemiljö, också för personer med kort formell utbildning.

Verkstad 2020 i Göteborg

De kommande månaderna kommer TCYK göra verkstad av utvecklade metoder och verktyg.

– Vi fortsätter vårt program ”Välkommen till Framtiden” och erbjuder arbetssökande praktik i kombination med validering och språkstöd, säger Rebecca Lindqvist, samordnare på Bostadsbolaget Göteborg. ”Välkommen till Framtiden” är en gemensam satsning i allmännyttan i Göteborg, ett samarbete mellan Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Rebecka fortsätter:
– Deltagarna kommer validera sig mot programmet Utemiljö BAS, ett grundläggande första steg mot Yrkesbevis 1. I programmet ingår också stöd för språkutveckling.

Lyssna och sprida Corona-säkert

I december 2020 ska TCYK arrangera en Corona-säker digital konferens.

– Vi vet ännu inte i detalj hur vi ska genomföra konferensen, säger Mattias Elofsson. Den digitala konferensen är förstås viktig. Då ska TCYK sprida resultat vad gäller validering och språkstöd. Samtidigt ska vi fånga upp intressen och behov hos arbetssökande, handledare, yrkesbedömare, arbetsgivare samt yrkeslärare och utbildningsanordnare. Skaffa oss ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete 2021.

Vänta inte, anmäl dig direkt!

– Att den stora satsningen under hösten framförallt äger rum i Göteborg betyder inte att andra ska vänta, säger Lennart. TCYK har kontakter med utbildningsanordnare och arbetsgivare i Stockholm, Malmö, Linköping etc.

– Och vi kör digital bedömarutbildning 24 och 30/9. Dessutom digitalt remissmöte om språkstöd 6 och 7/10 öppet för alla som är intresserade. Ta kontakt med TCYK direkt om ni arbetar med språkstöd eller planerar att rekrytera, validera och kompetensutveckla medarbetare. Eller om ni bara vill h