AF-stöd för jobbspår Utemiljö BAS

-Arbetsförmedlingen gav oss fortsatt förtroende att utveckla verktyg och metoder för att validera och utbilda inom skötsel av utemiljö, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.

Hållbara jobb

-Under 2020 driver TCYK, kommuner och AF program Utemiljö BAS, en etableringsväg för nyanlända. TCYK utbildar handledare, yrkesbedömare och kvalitetssäkrare. TCYK kommer också vidaretveckla lär-verktyg och metoder för språkstöd. Syftet är att öka utemiljönäringarnas möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Det innebär ju samtidigt att fler kan skaffa sig hållbara jobb.

Informerar arbetsgivare

TCYK kommer arrangera möten om jobbspår Utemiljö BAS för arbetsgivare under hela 2020.
När och var hittar man i TCYK:s kalender.

Mer information:
Lennart Wahlstedt, TCYK
Lennart. lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com

Tel. 031 – 332 10 67