Satsning på jobbspår tar kraft – Kommunal stiger av

Trädgårdsnäringens centrala Yrkeskommittée, TCYK gör en storsatsning på att skapa nya jobb inom skötsel av utemiljö.

– Satsningen kräver stora insatser av våra medlemsorganisationer, säger TCYK:s ordförande Mattias Elofsson. Kommunal har valt att stiga ur TCYK. De saknar resurser att vara så engagerade som satsningen kräver.

TCYK har sedan två år tillbaka

stöd från AF Främjandemedel för att skapa jobbspår för nyanlända. Satsningen är ett åtagande som kräver insatser och omprövningar utöver det vanliga.

– Vi utvecklar nya strukturer, metoder och verktyg för att kunna skapa riktiga jobb också för personer med kort formell utbildning, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i TCYK:s styrelse. Ska vi lyckas med det behöver vi ompröva invanda tankesätt och arbetsmetoder. Det frestar på och skapar stress och osäkerhet. I en situation som redan är hårt stressad på grund av Corona.

– Kommunal känner inte att de har kraft att fullt engagera sig i TCYK:s satsning på jobbspår och väljer att avsluta sitt medlemskap i TCYK. Ett beslut som vi självklart respekterar, säger Mattias Elofsson. Samtidigt; så snart situationen i Sverige och världen är tillbaka i mer normala gängor kommer TCYK göra allt vi kan för att få dem tillbaka som medlemmar. Kommunal är en viktig part i arbetet att skapa ett hållbart samhälle. TCYK arbetar redan nu aktivt för att få med andra LO-förbund som medlemmar.