Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet

 

-Det spelar ingen roll hur många policydokument, manualer eller riktlinjer man har. Grunden för rätt kvalitet på skötseln av utemiljöer är att den som gör jobbet kan sitt jobb, säger Lennart Wahlstedt, tf. miljöchef på Bostads AB Poseidon.

 

Lära på jobbet

-Det finns många i utemiljöbranschen som aldrig fått chansen att utbilda sig i skola. De har lärt sig jobbet på jobbet. Med hjälp av bra handledare och medarbetare. Och det är hela poängen med OCN-metoden för validering, att få verktyg och metod för att arbeta systematiskt med lärande på jobbet. Det finns många som lärt sig till fullvärdiga yrkesarbetare innan OCN-metoden fanns, skillnaden är att vi nu kan göra det på ett likvärdigt och rättsäkert sätt. Hela företag kan arbeta systematiskt med lärande på jobbet. TCYK kan sprida metoden och lyfta hela branschen, höja kompetensen hos trädgårdsanläggare, miljövärdar, kyrkogårds- och parkarbetare, och därmed säkra kvaliteten på skötseln.

 

Världens äldsta skola

-OCN-metoden är en modern variant av den äldsta skolan, nämligen den att lära sig jobbet på jobbet. Förresten måste alla lära sig jobbet på jobbet. Det gäller också dom som gått i yrkesskola. Lärandet pågår hela arbetslivet, avslutar Lennart.

 

 

Mer information:
Lennart Wahlstedt, TCYK
Lennart. lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com

Tel. 031 – 332 10 67