Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metod för språkstöd i yrkesutbildning

 

– Nu har vi läst rapporter och intervjuat personer med insikter om språkutveckling på jobbet, säger Hans Andrén, pedagog och metodutvecklare. Den 6 och 7 oktober samlar vi alla de som bidragit till metodutvecklingen: nyanlända, forskare, arbetsgivare, personalansvariga, yrkes- och Sfi-lärare etc. Vi sprider metoden och får kommentarer och synpunkter för fortsatt utveckling. Vi ses på Teams..

Metoden tillämpas redan i ”Välkommen till Framtiden” i Göteborg

– Och vi har redan börjat tillämpa metoden och verktygen, säger Annika Larsson. Annika är språklärare på ABFVux i Göteborg och djupt engagerad i jobbspår ”Välkommen till Framtiden” som drivs av allmännyttan i Göteborg i samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbvux. Annika fortsätter:
– Den 6 och 7 oktober berättar jag om våra erfarenheter av språkstöd i validering och yrkesutbildning. Samtidigt passar vi på att fånga upp synpunkter och kommentarer från andra som på olika sätt arbetar med språkutveckling på jobbet.

Kombinerar OCN-metoden med metod för språkutveckling

– Det som är speciellt med TCYK:s metodutveckling är att vi kombinerar OCN-metoden för validering med metod för språkutveckling utvecklad av Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, säger Hans.
– Kärnan i metoden är att utgå ifrån elevernas språkliga behov i arbetssituationer, säger Annika. De lär sig svenska samtidigt som de lär sig yrket.

Öppna möten på Teams

– Vi träffas på Teams. Vi har två möten. Ett den 6 oktober mellan kl. 9 och 12 och ett den 7 oktober mellan kl. 13 och 16. Vi kommer att göra riktade inbjudningar till personer TCYK redan samarbetar med, men självklart är alla intresserade välkomna. Anmäl dig till lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com. Lennart svarar med länk till Teams-mötet, avslutar Hans.