Utveckla språkstöd i validering och yrkesutbildning

 

-TCYK har fått stöd från AF för att utveckla och sprida metod för språkstöd i jobbspår Utemiljö BAS, säger Hans Andrén, metodutvecklare och pedagog anlitad av TCYK.

 

Handfasta lär-verktyg

Redan 2019 träffade TCYK avtal med förlaget Svensk Byggtjänst, Bostads AB Poseidon och Hvilan utbildning om att får nyttjanderätt till lär-verktyg under 2020.

Lär-verktygen består av:

-praktiska anvisningar hämtade från boken Utemiljö, text och illustrationer
-samma praktiska anvisningar intalade som ljudbok
-Bostads AB Poseidons maskinfilmer
-Bostads AB Poseidons fotolikare (Ok, inte OK skötsel)
-Hvilan Utbildnings teorifilmer
-Checklistor från OCN-moduler Utemiljö BAS.
Det mesta av utbildningsmaterialet är översatt till dari, farsi, arabiska, tigrinja, somaliska och engelska.

Utveckla i samarbete

-När TCYK nu utvecklar metod för språkstöd samarbetar vi med yrkeslärare på yrkesskolor och yrkesbedömare och handledare som validerar på arbetsplatser. Vi fattar att samarbetet måste vara enkelt. Både yrkeslärare på skolor och yrkesbedömare och handledare ute på företag har fullt upp med den egna verksamheten. De måste se en vinst om de ska orka diskutera samarbete.

Rapporterar hur det gick

När vi träffar skolor eller företag TCYK vill samarbeta med säger vi:
-Ni får använda TCYK:s lär-verktyg under hela 2020 och själva bestämma hur ni använder dom. Den enda vi kräver som motprestation är att vi får intervjua er. Vi vill veta hur det gick. Vad lärde ni er? Vad nådde ni för resultat? Intervjuerna tar max 3 timmar totalt och måste äga rum någon gång mellan juni och november 2020.

 

Kontakt:
Hans Andrén

M 073-5047007