Yrkesvalidering i utemiljöbranschen motverkar dåliga arbetsvillkor

Upphandlingsmyndigheten har lagt till utemiljöskötsel på sin lista över yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor.
– Med beställare som ställer tydligare kompetenskrav vid upphandling kan vi gemensamt motverka oseriösa aktörer och oskäliga arbetsvillkor i utemiljöbranschen, säger Lennart Wahlstedt, Sveriges Allmännyttas representant i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK.

TCYK jobbat med yrkesbevis sedan 1985

Upphandlingsmyndigheten har alltså lagt till parkskötare/trädgårdsarbetare på listan över de yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. De arbetstagare som avses är de som utför så kallat icke kvalificerat arbete av parkskötsel och liknande tjänster. För branschens företrädare är det en självklarhet att schyssta villkor ska gälla för alla som arbetar inom utemiljöområdet.

TCYK, som är en organisation sammansatt av avtalsparter och intresseorganisationer inom det aktuella yrkesområdet, har sedan 1985 jobbat med att formulera kunskapskrav och utfärdat yrkesbevis inom utemiljöområdet. Genom att identifiera och bekräfta yrkeskunskaper även inom de yrken som Upphandlingsmyndigheten kallar icke kvalificerat arbete, vill man höja statusen och göra det lättare för beställare att ställa relevanta krav vid upphandlingar.

Tydliga kompetenskrav vid upphandling och egen regi

Lennart Wahlstedt menar att det borde vara en självklarhet i all upphandling, att seriösa beställare ställde tydliga kompetenskrav för de som skall utföra uppdrag på entreprenad.
– Givetvis borde det vara lika självklart att ha samma kriterier då man anställer personal i egen regi-verksamhet. Hos Poseidon är vi väldigt noga med att ställa krav på yrkeskompetens vid upphandlingar av entreprenörer och även för vår egen personal inom utemiljöskötseln, en hygienfaktor för en seriös beställare, säger han.

 

Mer information:

Lennart Wahlstedt, TCYK

Lennart. lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com

Tel. 031 – 332 10 67