TCYK ersätter den Gröna Boken med digitala blanketter

Den gröna boken TCYK haft sedan början på 90 talet fasar vi ut
från och med 2021-01-01. Istället inför vi digitala blanketter.

Kvalitetssäkra TCYK:s yrkesbevis

Som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra TCYK:s yrkesbevis ser vi också över våra rutiner och digitaliserar en del processer. Den gröna boken som vi haft sedan början på 90-talet fasar vi ut från och med 2021-01-01. Vi ersätter den funktion som gröna boken haft med två blanketter. Du hittar blankett för väg 1 till yrkesbevis här och blankett för väg 2 här. För yrkesbevis 1 gäller sedan 2019-09-01 endast väg 3, validering enligt OCN-metoden.

Hör av er om ni har frågor! 

Vi jobbar just nu för högtryck på att komplettera och förtydliga informationen på vår hemsida. Vi arbetar också på att utveckla vår butik på hemsidan där bland annat all registrering och ansökning av yrkesbevis kommer att hanteras i fortsättningen.

Inom kort kommer vi också att införa digitala yrkesbevis som kommer att ersätta de gröna korten. Dessa digitala yrkesbevis kommer att kunna skrivas ut i en snygg tydlig layout. Hoppas ni har tålamod några veckor till och gå gärna in och följ utvecklingen på vår hemsida. Har du frågor och synpunkter är dom välkomna på info@yrkesb