Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet

Kompetens nödvändigt för att säkra kvalitet   -Det spelar ingen roll hur många policydokument, manualer eller riktlinjer man har. Grunden för rätt kvalitet på skötseln av utemiljöer är att den som gör jobbet kan sitt jobb, säger Lennart Wahlstedt, tf. miljöchef på Bostads AB Poseidon.   Lära på jobbet -Det finns många i utemiljöbranschen som…