Unga till arbete

Ett samarbete mellan Bostads AB Poseidon, Rädda Barnen och Socialförvaltningen i Nordost i Göteborg har dragit igång med steg ett nu i höst. Ungdomar i särskilt utsatta områden får möjligheten att bli framtidens medarbetare i fastighetsbranschen. Lära sig jobbet på jobbet Initiativet Unga till arbete vänder sig till unga som saknar de betyg som krävs…

Bra stämning på TCYK:s spridningskonferens

Årets TCYK konferens, eller spridningskonferensen som TCYK också kallar den, genomfördes med ca 60 deltagare den 24 november i Göteborg. Sprida resultat Temat för konferensen var berättelser från validerings- och utbildningsaktiviteter som genomförts de senaste året. Föreläsarna förmedlade många positiva berättelser om lyckade resultat på både grundläggande basnivå och yrkesbevisnivå. Arbetet börjar ge frukt TCYK…