Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metoder för språkstöd i yrkesutbildning

Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metod för språkstöd i yrkesutbildning   – Nu har vi läst rapporter och intervjuat personer med insikter om språkutveckling på jobbet, säger Hans Andrén, pedagog och metodutvecklare. Den 6 och 7 oktober samlar vi alla de som bidragit till metodutvecklingen: nyanlända, forskare, arbetsgivare, personalansvariga, yrkes- och Sfi-lärare etc. Vi sprider…

Digital konferens – lära yrket och språket på jobbet

Digital konferens – lära yrket och språket på jobbet   – Vi kommer inte ha någon traditionell konferens. Istället arrangerar vi digitala möten. Och sprider handfasta, enkla verktyg för att validera skötsel av utemiljö och stödja språkutveckling den vägen, säger Mattias Elofsson, ordförande i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK. Utvecklat metoder med stöd av AF Under…