Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metoder för språkstöd i yrkesutbildning

Nyanlända, yrkesbedömare och lärare utvecklar metod för språkstöd i yrkesutbildning   – Nu har vi läst rapporter och intervjuat personer med insikter om språkutveckling på jobbet, säger Hans Andrén, pedagog och metodutvecklare. Den 6 och 7 oktober samlar vi alla de som bidragit till metodutvecklingen: nyanlända, forskare, arbetsgivare, personalansvariga, yrkes- och Sfi-lärare etc. Vi sprider…