Digitala blanketter istället för Gröna boken

TCYK ersätter den Gröna Boken med digitala blanketter Den gröna boken TCYK haft sedan början på 90 talet fasar vi ut från och med 2021-01-01. Istället inför vi digitala blanketter. Kvalitetssäkra TCYK:s yrkesbevis Som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra TCYK:s yrkesbevis ser vi också över våra rutiner och digitaliserar en del processer. Den gröna boken…