Snabbhetspremie vid beställning av yrkesbevis 2021

Snabbhetspremie – gäller till och med 2021-12-31 Under 2021 erbjuder TCYK tre fördelaktiga rabatter på ordinarie priser vid beställning av yrkesbevis före 2021-12-31.   Generell rabatt på 200 kr För yrkesbevis 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 ger vi en generell rabatt på 200 kr + moms. Bjuder på slutkostnad för yrkesbevis 6, 8 och 13 För yrkesbevis 6, 8…

TCYK säkrar yrkeskompetens tillsammans med Sobona

TCYK säkrar yrkeskompetens tillsammans med Sobona TCYK samarbetar med Sobona för att kvalitetssäkra yrkeskompetens. En viktig del i det arbetet är att vara bra på jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen.   De kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona driver projekt för inkluderande kompetensförsörjning. I projekten samarbetar och samverkar Sobona med andra företag inom branschen, branschorganisationer, utbildningsaktörer…

AF Främjandemedel – Kör igång jobbspår för nyanlända!

AF Främjandemedel – Kör igång jobbspår för nyanlända! AF ger stöd för att program Utemiljö BAS påskyndar nyanländas väg till egen försörjning. Genom Utemiljö BAS kan nyanlända skaffa sig yrkeskompetens och kunskaper i svenska språket som arbetsgivare inom utemiljösektorn söker. Under 2021 ska TCYK arbeta extra intensivt för starta upp jobbspår med Utemiljö BAS som utgångspunkt…

Webinar Validering av utemiljökompetens

Webinar 25/2 kl. 13-16: Validering av utemiljökompetens Det finns utemiljöarbetare  som inte har formell utbildning och heller inte har haft möjlighet att fortbilda sig. TCYK har i samarbete med Nordiskt Valideringsforum tagit fram metod för att validera befintlig kompetens hos personalen ute i arbetslivet. På det här webbinariet vill vi sprida kunskap om vad validering av…

Digitala blanketter istället för Gröna boken

TCYK ersätter den Gröna Boken med digitala blanketter Den gröna boken TCYK haft sedan början på 90 talet fasar vi ut från och med 2021-01-01. Istället inför vi digitala blanketter. Kvalitetssäkra TCYK:s yrkesbevis Som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra TCYK:s yrkesbevis ser vi också över våra rutiner och digitaliserar en del processer. Den gröna boken…

Webinar Super-jobbspår i Super-förvaltning

Webinar Super-jobbspår i Super-förvaltning Lennart Wahlstedt, Bostads AB Poseidon berättar hur Poseidon skapar vägar till hållbara jobb inom skötsel av utemiljö. Satsningen är en del av allmännyttans superförvaltning i nordöstra Göteborg. Resultat av långsiktigt utvecklingsarbete Super-Jobbspåren är ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete med branschorganisationen TCYK, allmännyttiga bostadsföretag och entreprenörer, kommunal vuxenutbildning, ARBVUX och Arbetsförmedlingen. Stommen…