NYHETER

icon22

Våra senaste nyheter

Unga till arbete

Ett samarbete mellan Bostads AB Poseidon, Rädda Barnen och Socialförvaltningen i Nordost i Göteborg har dragit igång med steg ett nu i höst. Ungdomar i särskilt utsatta områden får möjligheten att bli framtidens medarbetare i fastighetsbranschen. Lära sig jobbet på jobbet Initiativet Unga till arbete vänder sig till unga som saknar de betyg som krävs…

Bra stämning på TCYK:s spridningskonferens

Årets TCYK konferens, eller spridningskonferensen som TCYK också kallar den, genomfördes med ca 60 deltagare den 24 november i Göteborg. Sprida resultat Temat för konferensen var berättelser från validerings- och utbildningsaktiviteter som genomförts de senaste året. Föreläsarna förmedlade många positiva berättelser om lyckade resultat på både grundläggande basnivå och yrkesbevisnivå. Arbetet börjar ge frukt TCYK…

Klarar Amal och Liibaan utbildningen väntar anställning

Klarar Amal och Liibaan utbildningen väntar anställning.  Amal och Liibaan och ytterligare 10 personer började utbildning i grundläggande skötsel av utemiljöer den 26/9. Utbildningen bygger på TCYK:s program Utemiljö BAS och omfattar 8 av programmets 16 moduler. Amal och Liibaan får bl.a validera/lära yttre städning, ogräsbekämpning, handhållen gräsklippare, trimmer och beskärning av buskar. Utbildningen äger…

AME Entreprenad firar att Felicia och Piotr klarat yrkesbevis 1

Den 23/9 fick Felicia Orza och Piotr Pacek blommor och kompetensintyg Yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljö. Och applåder. De var klara med valideringen. Yrkesbedömare Katarina Olsson, Fagra Miljöer Väst, som stöttat, validerat och utbildat Felicia och Piotr delade glädjen med dom.      Festliga ceremonier Under festliga ceremonier delades det i september ut…

Första grupp på Thormans fixat yrkesbevis 1

Första grupp på Thormans fixat yrkesbevis 1.  Första gruppen, 12 st deltagare på Thormans entreprenad i Linköping har nu fått sina Yrkesbevis i Skötsel och förvaltning av utemiljö. Gruppen startade  maj 2021.  Ytterligare en grupp på gång Vi har nu ytterligare en Thormansgrupp på gång som hade uppstart i april i år, samt ytterligare  3…

Introduktionsutbildning Utemiljö BAS i Rinkeby

Introduktionskurs Utemiljö BAS i Rinkeby  25 april till 6 maj arrangerade Mode III introduktionsutbildning Utemiljö BAS i Rinkeby. Deltagarna skaffade sig kunskap om arbetsmarknaden för skötsel av utemiljöer och arbetade praktiskt med yttre städning och ogräsbekämpning. Hans Andrén, verksamhetsansvarig för Mode III förklarar syftet med introduktionsutbildningen: – Deltagarna får en chans att förstå vad det innebär…

TCYK Yrkesbevis trädgårdsnäring

Arbetsförmedling Främjandemedel också för 2022!

Främjandemedel också för 2022!  För fjärde året i rad får TCYK Främjandemedel för att underlätta nyanländas möjligheter hitta vägar in i utemiljöyrket.   Aktivera metoder och verktyg Lennart Wahlstedt *projektledare för AF2022 hos TCYK säger:– Det känns jättekul att AF tror på TCYK:s inslagna väg med validering mot tydliga kunskapskrav på både BAS och Yrkesbevis…

TCYK 

c/o SKKF 

Box 190 71 

10432 Stockholm 

E-post: info@yrkesbevis.com 

Org.nr TCYK Service AB: 559205-7995 Org.nr TCYK Förening: 802456-5304

TCYK:s mål är att formulera relevanta kunskapskrav och säkerställa att yrkesarbetarnas kunskaper och färdigheter uppfyller dessa krav. 

Detta gör TCYK för att säkerställa kvaliteten hos företag och förvaltningar i utemiljöbranschen, fastighetsbranschen, plantskolebranschen, kyrkogårds- och krematioriebranschen.

GDPR Information.